Kontrolne liste komunalne inspekcije

KL-KOI_01.1 Komunalne delatnosti – održavanje javnih bunara, česmi, šahtova i slivnika

KL-KOI_01.2 Komunalne delatnosti – održavanje šahtova i slivnika

KL-KOI_01.3 Komunalne delatnosti – obezbeđivanje javnog osvetljenja

KL-KOI_01.4 Komunalne delatnosti – osvetljavanje zgrada

KL-KOI_01.5 Komunalne delatnosti – postavljanje svetlećih natpisa i klima uređaja

KL-KOI_01.6 Komunalne delatnosti – kafilerijska delatnost

KL-KOI_01.7 Komunalne delatnosti – održavanje i zaštita površina javne namene

KL-KOI_01.8 Komunalne delatnosti – korišćenje površina javne namene i drugih površina

KL-KOI_01.9 Komunalne delatnosti – raskopavanje površine javne namene

KL-KOI_01.10 Komunalne delatnosti – plakatiranje

KL-KOI_01.11 Komunalne delatnosti – uređenje izloga

KL-KOI_01.12 Komunalne delatnosti – prečišćavanje i distribucija vode i prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda

KL-KOI_01.13 Komunalne delatnosti – prečišćavanje i distribucija vode i prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda

KL-KOI_01.14 Komunalne delatnosti – prečišćavanje i distribucija vode i prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda

KL-KOI_02.1 Kontrola držanja domaćih životinja – psi i mačke

KL-KOI_02.2 Kontrola držanja domaćih životinja – golubovi

KL-KOI_02.3 Kontrola držanja domaćih životinja – ukrasne egzotične ptice

KL-KOI_02.4 Kontrola držanja domaćih životinja – kopitari i papkari

KL-KOI_03 Vršenje dimničarskih usluga

KL-KOI_04 Zabrana prodaje alkoholnih pića nakon 22,00 časa u trgovinskim objektima

KL-KOI_06.1 Javna parkirališta

KL-KOI_06.2 Javna parkirališta

KL-KOI_06.3 Javna parkirališta

KL-KOI_07.1 Korišćenje površina javne namene i drugih površina – letnje bašte

KL-KOI_07.2 Korišćenje površina javne namene i drugih površina – reklamne oznake

KL-KOI_09.1 Minimum procesa rada za vreme štrajka u komunalnim delatnostima

KL-KOI_09.2 Minimum procesa rada za vreme štrajka u komunalnim delatnostima

KL-KOI_11.1 Održavanje čistoće i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina

KL-KOI_11.2 Održavanje čistoće i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina

KL-KOI_12 Održavanje pijaca

KL-KOI_14.1 Radno vreme ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata

KL-KOI_14.2 Radno vreme ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata

KL-KOI_14.3 Radno vreme ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata

KL-KOI_15 Sanitarno -tehnički uslovi za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju

KL-KOI_16.1 Sahranjivanje i groblja na području opštine Mali Zvornik

KL-KOI_16.2 Sahranjivanje i groblja na području opštine Mali Zvornik

KL-KOI_16.3 Sahranjivanje i groblja na području opštine Mali Zvornik

KL-KOI_17.1 Sahranjivanje na području mesnih zajednica opštine Mali Zvornik

KL-KOI_18.1 Upravljanje komunalnim otpadom

KL-KOI_18.2 Upravljanje komunalnim otpadom

Plan rada za 2020.god

Plan rada za 2019.god

Izveštaj o radu komunalne inspekcije za 2018. godinu

Plan rada za 2018.god

Izveštaj o radu komunalne inspekcije za 2017. godine

KONTAKTI INSPEKCIJA

KOMUNALNI INSPEKTOR

Miroslav Marković
015/7 – 195 – 194
miroslav.markovic@malizvornik.rs

GRAĐEVINSKI INSPEKTOR

Milivoje Tanasković
015/7 – 195 – 188 lokal 124
milivoje.tanaskovic@malizvornik.rs

TURISTIČKI INSPEKTOR

Miroslav Marković
015/7 – 195 – 194
miroslav.markovic@malizvornik.rs

SAOBRAĆAJNI INSPEKTOR

Milivoje Tanasković
015/7 – 195 – 188 lokal 124
milivoje.tanaskovic@malizvornik.rs

PORESKI INSPEKTOR

Branko Andrić
015/7 – 195 – 188 lokal 125
branko.andric@malizvornik.rs

PROSVETNI INSPEKTOR

Dragan Rakić
015/7 – 195 – 194
dragan.rakic@malizvornik.rs

INSPEKTOR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Miroslav Marković
015/7 – 195 – 194
miroslav.markovic@malizvornik.rs

Aktuelne vesti u oblasti inspekcija: