Mali Zvornik, 23.06.2020. godine

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-1216
Dana: 23.06.2020.godine
Mali Zvornik

 

Na osnovu člana 41. stav 4. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018), a u skladu sa donetom Odlukom o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Mali Zvornik, Štab za vanredne situacije, na vanrednoj sednici održanoj 23.06.2020. godine doneo je 

ZAKLJUČAK

I 

Upućuje se obaveštenje građanima opštine Mali Zvornik da se zahtev za procenu nastale štete od poplava podnosi Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik.

II

Ovaj Zaključak objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji i oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik.

III 

Zaključak dostaviti komandantu ŠVS, predsedniku opštine Zoranu Jevtiću, Marizeli Andrić, načelniku Opštinske uprave opštine Mali Zvornik.

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
Zoran Jevtić, dipl.inž.rud.