Obaveštenje o obavezi i postupku registracije stambene zajednice za područje opštine Mali Zvornik

Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada od 23.12.2016.godine („Službeni glasnik RS“ br. 104/2016) stupio je na snagu 31.12.2016.godine. Odredbama tog zakona regulisano je pitanje upravljanja zgradama (član 15. do 57.). Zakonom je propisano, da su Skupština i upravnik obavezni organi stambene zajednice. Zakonom je regulisano, da stambenu zajednicu čine svi vlasnici posebnih delova stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade, da ima status pravnog lica, regulisana je nadležnost stambene zajednice i druga pitanja vezana za stambenu zajednicu, kao i obaveza registracije stambene zajednice.

Registar stambenih zajednica za svoje područje vodi Opština.

Stambene zajednice svi građani će morati da prijave u nedavno oformljeni Registar stambenih zajednica pri Republičkom geodetskom zavodu, i pritom imenuju upravnika zgrada do kraja ove godine, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, koji je usvojen krajem prošle godine.

Da bi stanari jedne zgrade i zvanično formirali svoju zajednicu, neophodno je na prvom mestu da održe konstitutivnu sednicu stambene zajednice, gde su članovi skupštine sa pravom glasa vlasnici posebnih delova zgrade (stana ili poslovnih prostorija), koji biraju upravnika.

Za održavanje sednice je potreban kvorum od 50% plus jedan glas od ukupnog broja vlasnika, a u slučaju da to nije moguće, održava se ponovljena sednica na kojoj je kvorum jedna trećina od ukupnog broja vlasnika.

Sledeći korak je izbor upravnika. Upravnik može biti jedan od članova skupštine stambene zajednice, odnosno jedan od vlasnika dela zgrade, a da bi bio izglasan, potrebna mu je većina glasova prisutnih članova (50% + 1 glas od ukupnog broja prisutnih vlasnika).

Kada je skupština stambene zajednice oformljena i upravnik izabran, potrebno je registrovati je u roku od 15 dana, predajom neophodne dokumentacije.

Na osnovu uredno dostavljene dokumentacije za registraciju stambene zajednice, Odeljenje za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Mali Zvornik donosi rešenje o upisu u Registar stambenih zajednica. Rešenje o upisu konkretne stambene zajednice objavljuje se na sajtu Republičkog geodetskog zavoda

Stambena zajednica ne razlikuje se mnogo od dosadašnjeg instituta “skupštine stanara”, osim u onom delu koji je najviše i brinuo sugrađane u pogledu novog zakona – postojanje kaznenih odredbi.

Novi Zakon o stanovanju predviđa funkciju “profesionalnog upravnika zgrade”, čija je obuka u Privrednoj komori Srbije u toku, a nakon čega će dobiti licence i biti uvršteni na jedinstvenu listu profesionalnih upravnika.

Profesionalni upravnici biće mogućnost za one stambene zajednice koje ne žele ili ne mogu da izaberu upravnika iz redova vlasnika, a sa druge strane biće obaveza za sve one koji ne organizuju svoje stambene zajednice, ne registruju ih i ne prijave upravnike u zakonskom roku. To praktično znači da ukoliko ne formirate stambenu zajednicu i ne izaberete upravnika do kraja godine, opština će vam imenovati profesionalnog upravnika kao privremenu meru, dok se zgrada ne organizuje i ne postupi po proceduri za registraciju.

Obrasci za registraciju stambene zajednice mogu se preuzeti sa sajta opštine Mali Zvornik www.malizvornik.rs ili dobiti u kancelariji br.19. u opštini Mali Zvornik.

Potrebna dokumentacija za registraciju:

  • popunjen obrazac prijave za registraciju stambene zajednice

  • popunjen dodatak prijavi za registraciju stambene zajednice (samo ukoliko se stambena zajednica formira za više ulaza jedne stambene zgrade)

  • original zapisnika sa konstitutivne sednice skupštine stambene zajednice sa odlukom o izboru upravnika (primer zapisnika i odluke) i original zapisnika sa neuspele sednice ukoliko je upravnik izabran na ponovljenoj sednici

  • očitana ili fotokopirana lična karta upravnika stambene zajednice

  • fotokopija potvrde o dodeljenom matičnom broju i PIB-u skupštine stanara/saveta zgrade (samo ukoliko je stambena zajednica ranije imala formiranu skupštinu stanara) fotokopija ugovora sa bankom o otvorenom žiro računu skupštine stanara/saveta zgrade (samo ukoliko je stambena zajednica ranije imala otvoren račun u banci