Mali Zvornik, 21.11.2019. godine

Radna grupa za izradu Plana razvoja opštine Mali Zvornik poziva zainteresovane građane, predstavnike privrednog sektora, javnih institucija i civilnog sektora iz opštine Mali Zvornik da dana 28.11.2019. godine prisustvuju konsultativnom sastanku Partnerskog foruma u procesu izrade Plana razvoja opštine Mali Zvornik za period 2020-2027. godine.

Sastanak će biti održan u sali Skupštini opštine Mali Zvornik u terminu od 12 do 14 časova.

Preuzmite:

 

Konsultativni sastanak se održava u okviru Javne rasprave o nacrtu Plana razvoja koja traje od 20. novembra do 05. decembra. Radi efikasnije diskusije na samom sastanku molimo Vas da prethodno preuzmete nacrt Plana razvoja i izvršite analizu predloženog dokumenta. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete partnerskom forumu a imate neku primedbu, komentar ili sugestiju na nacrt isti možete dostaviti i elektronskim putem na adresu opstinamalizvornik@gmail.com.

Nacrt Plana razvoja je izrađen od strane Radne grupe i konsultanata SKGO-a u okviru projekta „Podrška uspostavljanju sistema planiranja i izrada srednjoročnih planova razvoja lokalne samouprave“ koji sprovodi Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP) a finansira se sredstvima slovačke razvojne pomoći (SlovakAid), a u skladu na novim Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije („Sl.glasnik RS“, br.30/2018.)

Molimo sve zainteresovane za učešće na partnerskom forumu da svoje prisustvo potvrde najkasnije do 27.11.2019. godine do 15 časova elektronskim putem na adresu opstinamalizvornik@gmail.com ili telefonom na broj 015/471-300.

Preuzmite: