Mali Zvornik, 16.03.2020. godine 

Zavod za javno zdravlje Šabac će u skladu sa članom 343. Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005-ispr., 107/2005-ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013),  koji se odnosi na krivično delo „Izazivanje panike i nereda“, pokrenuti krivični postupak pred nadležnim odgovarajućim organima protiv svih lica koja  iznose u javost  neovlašćene i netačne informacije o trenutnoj  epidemiološkoj situaciji u Srbiji  vezano za pojavu Korona virusa.

Pod tim se podrazumevaju sva ona lica koja  iznošenjem ili prenošenjem lažnih vesti ili tvrđenja izazivaju  paniku, ili teže narušavaju javni  red i  mir ili osujećuju ili značajnije ometaju sprovođenje odluka i mera državnih organa ili organizacija koje vrše javna ovlašćenja. 

 VD direktor
MSc dr Branko M. Vujković