Obaveštavamo Vas da će 24.09.2020. godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće EKO-DEZ d.o.o. iz Beograda, Vukasovićeva 55, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave, u skladu sa Ugovorom br. 404-02-8/2020-02/10 od 16.03.2020. godine.

Radovi će se izvoditi u periodu od 09 do 18 časova. Planirano je da radovi traju 1 dan.

Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.

Koordinaciju rada sprovešće šef stručno operativnog tima izvođača, uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred lokalne samouprave.

 

PREUZMITE TEKST OBAVEŠTENJA