Republika Srbija

Opština Mali Zvornik

Opštinsko veće

Broj: 06- 1895/1
Dana, 01.11.2019. godine
MALI  ZVORNIK

Na osnovu člana 114. Statuta opštine Mali Zvornik (,,Sl.list opštine Mali Zvornik“ broj 21/18), Opštinsko veće opštine Mali Zvornik upućuje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI 

Utvrđeni Nacrt Odluke o III izmenama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2019. godinu, daje se na javnu raspravu od 01.11.2019 do 18.11.2019. godine.

Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog obaveštavanja će se održati  u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, dana 18.11. 2019. godine  u 10:00 časova.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik putem elektronske pošte na e-mail adresu: opstinamalizvornik@gmail.com ili poštom na adresu Opština Mali Zvornik,  Kralja Petra I br. 38,  sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o III izmenama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2019. godinu”. 

                                                     ZAMENIK  PREDSEDNIKA OPŠTINE

                                                          Miloš Radojčić, dipl.pravnik

Zaključak o pokretanju Javne rasprave>>>

Program Javne rasprave>>>

Izveštaj o sprovedenoj Javnoj raspravi>>>