Obaveštavamo građane da preko nacionalnog portala eUprava mogu ostvariti olakšanu komunikaciju sa administracijom primenom primenom informaciono-komunikacionih tehnologija.

Građanima su na raspolaganju sledeće eUsluge, raspoređene prema životnim oblastima:

Finansije

Naknade

Inspekcijske službe

Prijave inspekciji

Komunalni problemi

Urbanizam i građevina

Urbanizam

Lokalna poreska administracija

Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije

Birački spiskovi

Jedinstveni birački spisak (Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave)

NAPOMENA: Upit u birački spisak prikazuje podatak o biračkom mestu da će birač na predsedničkim / parlamentarnim izborima glasati prema izabranom mestu glasanja u zemlji ili inostranstvu, kao i po mestu boravišta za interno raseljena lica, dok za lokalne / pokrajinske izbore prikazuje podatak za glasanje birača samo po mestu prebivališta.

Za nedostatke uočene nakon izvršenog upita u Jedinstveni birački spisak potrebno je da građanin podnese zahtev za promenu (upis, izmena, dopuna, ispravka ili brisanje) u biračkom spisku opštinskoj odnosno gradskoj upravi prema mestu prebivališta, odnosno boravišta za interno raseljena lica.

Poseban birački spisak nacionalne manjine (Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog)

NAPOMENA: Upit u birački spisak prikazuje podatak o biračkom mestu da će birač na izborima glasati prema mestu prebivališta odnosno boravišta za interno raseljena lica.

Za nedostatke uočene nakon izvršenog upita u Poseban birački spisak nacionalne manjine potrebno je da građanin podnese zahtev za promenu (upis, izmena, dopuna, ispravka ili brisanje) u biračkom spisku opštinskoj odnosno gradskoj upravi prema mestu prebivališta, odnosno boravišta za interno raseljena lica.

 

Podatke o visini taksi i naknada za rad nadležnog organa jedinice lokalne samouprave možete naći u Odluci o opštinskim administrativnim taksama

eUsluge su kreirane kroz projekat „eUprava u službi građana Malog Zvornika“ u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“  koji je sproveden od strane Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) i Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

 

eUprava (www.euprava.gov.rs) je jedinstveno elektronsko mesto gde se nalaze elektronske usluge za građane i privredu omogućavajući da korisnici usluga javne administracije na jednostavan i brz način – elektronskim putem dolaze do svih potrebnih informacija i usluga.

Korisnici usluga koji bi želeli da elektronskim putem obavljaju usluge, mogu na dva načina da kreiraju svoj nalog na portalu eUprava;

1) na šalteru pošte, opštine, odnosno lokalne poreske administracije ili

2) samostalno, preko interneta.

Portal za elektronsku identifikaciju (eid.gov.rs) je informacioni sistem koji predstavlja centralno mesto za kreiranje korisničkog naloga građana (eID), koji građani dalje mogu da koriste za prijavu na različite portale.

Preko portala euprava.gov.rs građani mogu iz svoje fotelje da pristupe podacima iz lične karte ili pasoša, podacima o prebivalištu, obaveznom socijalnom osiguranju, osnovici poreza na imovinu, nepokretnostima i drugim podacima koji se vode kroz centralni registar stanovništva kao i da zakažu termin za izdavanje ličnih dokumenata, plate porez na imovinu, dobiju rešenje iz katastra u svoje eSanduče, upišu dete u vrtić ili školu ili obave neku od preostalih 500 usluga koje nudi Portal.

Za dodatne informacije i tehničku podršku potencijalni korisnici pomenute platforme mogu da se obrate Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik putem kontakt centra 015/7-195-196 ili Službi za IT opštine Mali Zvornik na tel: 062/889-17-06.

Promotivni materijali za pristup i upotrebu portala eUprava