09.05.2017. godine

Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić: Za zaštitu i očuvanje reke Drine potrebna saradnja svih opština u njenom slivu

Ekološka pilot akcija „Value Drina“ za brzu procenu stanja vodotokova, koja je tokom 2016. godine realizovana na rekama u Malom Zvorniku i Ljuboviji, u cilju unapređenja ekološkog statusa sliva Drine, uspešno je završena. Rezultati ostvareni u radu na terenu, uz primenu inovativne metodologije SVAP2, predstavljeni su na završnoj konferenciji projekta, koju je u četvrtak, 04. maja, oranizovala Opština Mali Zvornik u saradnji sa partnerima na projektu, Opštinom Ljubovija i udruženjima „Eko Drina“ iz Malog Zvornika i Naša Ljubovija iz Ljubovije.

Načelnik Mačvanskog upravnog okruga Dragoslav Milanović, koji je svojim učešćem podržao skup u Malom Zvorniku, rekao je da su akcije kao što je „Value Drina“ preko potrebne lokalnim zajednicama, jer doprinose podizanju opšte svesti o potrebi očuvanja i unapređenja vodnih resursa. On je pozdravio najavu organizovanja radionice na kojoj će opštinama u slivu reke Drine biti predstavljeno pozitivno iskustvo Malog Zvornika i Ljubovije u okviru ekološke akcije „Value Drina“.

Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić zahvalio se načelniku okruga na učešću na konferenciji i dodao da bez saradnje, planskog i sinhronizovanog delovanja svih opština u slivu reke Drine nije moguće postići cilj vezan za zaštitu i unapređenje njenog toka.

„Pojedinačne ekološke akcije jesu značajne, ali nisu dovoljne i ne mogu suštinski pomoći u zaštiti i očuvanju reke Drine. Ona predstavlja zajednički vodni resurs svih opština u njenom slivu i za bolje upravljanje potrebno je zajedničko delovanje“, rekao je Jevtić novinarima i pozvao na intenzivniju međuopštinsku saradnju na poboljšanju ekološkog stanja reke Drine i njenih pritoka. 

U radu konferencije učestvovalo je više od 30 predstavnika opštinskih i gradskih institucija, udruženja i organizacija u prekograničnom regionu Podrinja, među kojima i Jelena Tripković, predstavnica Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Kancelarije u Beogradu, u okviru čijeg šireg programa podrške je implementirana akcija „Value Drina“.

Ona je pojasnila da je pilot projekat „Value Drina” realizovan u okviru programa CRESSIDA – Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reka Drine i Drim, koji implementira Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), uz podršku Američke agencije za zaštitu životne sredine (US EPA).

Osnovni cilj ovog programa je podrška inicijativama opština u ciljnim regionima, odgovarajućem državnom i poslovnom sektoru za efikasniju implementaciju lokalnih strateških razvojnih strategija i planova, dok je krajnji cilj projekta da se izdvoji region sliva reka Drim i Drina, kao primer dobro koordinisane i efikasno razvijene međunarodne saradnje koja prati jedan tematski i praktični pristup.

“U svrhu prilagođavanja na specifičnosti datih regiona, takav pristup je moguće stalno prilagođavati i usavršavati, kako bi bio odgovarajući. CRESSIDA program je petogodišnji program, koji se implementira od strane REC – a, uz podršku US EPA, i traje do marta 2018. godine”, rekla je Tripković.

Ona je najavila da će u cilju prenošenja pozitivnog iskustva, stečenog u okviru akcije „Value Drina“, početkom juna, u organizaciji REC-a, za predstavnike 10 opština u slivu Drine biti održana  radionica na kojoj će biti predstavljeni rezultati pilot projekta realizovanog u Ljuboviji i Malom Zvorniku.

Pilot akciju „Value Drina“, koja se bavila brzom procenom ekološkog statusa četiri vodotoka u slivu Drine, opštine Mali Zvornik i Ljubovija na svojim teritorijama sprovele su u saradnji sa civilnim sektorom, udruženjima „Eko Drina“ iz Malog Zvornika i „Naša Ljubovija“ iz Ljubovije.

Akcija je trajala od juna do decembra 2016. godine i realizovana je na rekama Radalj i Velika Reka u opštini Mali Zvornik i Gračanici i Ljuboviđi u Ljuboviji.

U radu je primenjena inovativna metodologija SVAP2 za brzu procenu ekološkog statusa površinskih vodotokova, patentirana i razvijena u Americi, gde je dala izuzetne rezultate.

Prema rečima koordinatorke pilot akcije „Value Drina“ Slađane Đorđević, reč  je o metodi zasnovanoj na primeni vizuelnih indikatora stanja ekosistema i biodiverziteta, koji u poređenju sa stanjem ranijeg, punog ekološkog kapaciteta posmatrane lokacije, daju odgovore na pitanja o stepenu degradacije i ugroženosti površinskog toka i vrstama uticaja.

„Testiranjem na rekama u Podrinju, metodologija SVAP2 po prvi je put primenjena u Srbiji. Karakteriše je to što je brza i jeftina i, kao takva, vrlo efikasna i primenjiva“, objasnila je Đorđević i istakla da jedan od najznačajnijih rezultata akcije „Value Drina“ predstavlja to što je njenim testiranjem pokrenuta inicijativa za saradnju lokalnih zajednica u slivu Drine na unapređenju lokalnih i zajedničkih vodnih resursa.

 Primenom inovativne metode na izabranim lokacijama u Malom Zvorniku i Ljuboviji utvrđena je  znatna izmenjenost posmatranih delova vodotoka i priobalja usled različitih antropogenih uticaja, tehničkih mera i intervencija u koritu reke, kao i čestih poplava.

Rezultati do kojih se došlo u radu na terenu obrađeni su u stručnoj publikaciji objavljenoj u okviru projekta i  biće uvršteni u postojeće opštinske GIS baze podataka sa specifičnim atributima, koje će predstavljati osnovu za detaljnije procene u budućnosti.

U radu na terenu učestvovao je obučeni stručni tim u kojem su bili predstavnici javnog i civilnog sektora dve opštine, kao i lokalno stanovništvo, odnosno vlasnici parcela na kojima je vršena procena ekološkog statusa, što je, uz aktivnu medijsku kampanju tokom akcije, doprinelo podizanju nivoa javne svesti o potrebi revitalizacije vodnih tokova i priobalja.

Finalna konferencija projekta „Value Drina“, osim za prezentaciju rezultata akcije, iskorišćena je za upoznavanje učesnika sa delom kuturnog nasleđa opštine Mali Zvornik. U okviru fakultativnog izleta upriličen je obilazak kulturno – istorijskog kopleksa „Podzemni grad Karađorđevića“, gradjenog u centru mesta tridesetih godina 20. veka, za potrebe smeštaja članova dinastije, Vlade i kraljeve garde u slučaju rata. 

Ljiljana Ristanović 

{gallery}/2017/2017-05-05_value_drina/{/gallery}