Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 820-53/5
Dana: 10.12.2020.godine
Mali Zvornik

Na osnovu člana 41.stav 4. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018) Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na sednici održanoj 10.12.2020. godine doneo je

ZAKLJUČAK

I

U cilju sprečavanja i širenja zarazne bolesti KOVID-19 zadužuje se Opštinska uprava opštine Mali Zvornik da pojača kontrolu primene protivepidemioloških mera u javnom prevozu.

II

Ovaj Zaključak objaviti na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik.

ZAMENIK KOMANDANTA ŠTABA
Miloš Radojčić, s.r.