Mali Zvornik, 10.07.2020. godine

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-1339
Dana: 10.07.2020.godine
Mali Zvornik 

          

Na osnovu člana 41. stav 4. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018), Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik, na vanrednoj sednici održanoj dana 10. jula 2020. godine, doneo je

ZAKLJUČAK

  1. Pokreće se procedura za izradu projekta sanacije mosta u Amajiću, koji je oštećen usled obilnih kiša 23. juna 2020. godine i izlivanja Boranjske reke. 
  2. Zadužuju se stručne službe Opštinske uprave opštine Mali Zvornik da u skladu sa zakonom sprovedu proceduru za izradu projekta sanacije iz tačke 1. ovog zaključka. 
  3. Ovaj Zaključak objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji i oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik. 
  4. Zaključak dostaviti:  Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik i arhivi.                                                          

                                        KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
                                                          Zoran Jevtić, s.r.