Mali Zvornik, 10.03.2020. godine

Grupom građana u smislu predlagača kandidata za odbornike Skupštine opštine Mali Zvornik na izborima za odbornike koji će se održati 26.04.2020. godine, smatraće se grupe građana koje obrazuje najmanje 10 (deset) birača sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Zvornik, pisanim sporazumom koji se overava u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa.

Zaključak Izborne komisije o nastupu grupa građana na lokalnim izborima