Jedinica lokalne samouprave na Zahtev JKP Drina Mali Zvornik u skladu sa članom 28. Zakona o komunalnim delatnostima objavljuje Odluke Nadzornog odbora za koje traži saglasnost od Opštinskog veća Opštine Mali Zvornik

Zahtev za davanje Saglasnosti na odluke nadzornog odbora JKP Drina>>>