22.06.2016. godine

Projekat “Upravljanje čvrstim otpadom u Jugoistočnoj Evropi”, koji sprovode GIZ, NALAS i SWG realizovan je u proteklih godinu dana (jun 2015 – jun 2016). Projekat je imao za cilj da razvije efektne šema za integralno upravljanje čvrstim otpadom u kontekstu eliminacije negativnih uticaja na životnu sredinu i ekološke i socioekonomske podrške razvoju ruralnih prekograničnih i obalnih područja u zemljama Jugoistočne Evrope, kao i podršku lokalnim vlastima i zainteresovanim stranama u uspostavljanju platforme za dijalog za pristup i razvoj efektivnih upravljačkih šema za integralno upravljanje čvrstim otpadom u ruralnim prekograničnim i primorskim područjima. 

Opština Mali Zvornik se uz podršku nadležnih autoriteta pridružila projektnim aktivnostima tokom trajanja projekta aktivnim učešćem na sastancima stejkholder grupa i pilot akcijama.

Na završnoj konferenciji projekta (21-22 jun 2016. godine u Strugi), delegirane su ideje koje su nastale kao rezultat interaktivnih diskusija tokom trajanja projekta, a u cilju implementacije predviđenih mera.

{gallery}2016/06-23_SWG{/gallery}