Mali Zvornik, 9. septembar 2019.

U opštini Mali Zvornik u toku je popis javne imovine koji ova opština sprovodi kao najvažniju aktivnost na projektu ”Efikasno upravljanje javnom imovinom-iskorak ka bržem razvoju naših lokalnih samouprava”. Projekat se realizuje kroz Program Exchange 5 koji finansira Evropska unija, a sprovodi ga Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Zahvaljujući popisivačima, koji su od jula ove godine putem javnog konkursa angažovani na popisu nepokretnosti u javnoj svojini opštine Mali Zvornik, od ukupno planiranih 700 jedinica nepokretnosti, do sada su sakupljeni i provereni podaci za 420 objekata niskogradnje. Pored ovoga, popisivači su početkom septembra, započeli terenski popis tokom kojeg je planirano da obiđu 20 objekata visokogradnje kako bi utvrdili stvarno stanje tih nepokretnosti i evidentirali nastale promene.

Ažurirani podaci za navedene objekte niskogradnje su uneti u softver koji opština Mali Zvornik koristi za vođenje evidencije opštinske imovine. Takođe, popunjeni su i NEP-JS obrasci kako bi se podaci o navedenim nepokretnostima mogli migrirati u jedinstveni registar nepokretnosti koji vodi Republička direkcija za imovinu. Tokom trajanja popisa, radom popisivača koordinira opštinski radni tim formiran na početku projekta kojim rukovode Vesna Dukić, šef Odseka za evidenciju i upravljanje opštinskom imovinom i Suzana Repović, lokalni projektni koordinator.

Edukativne aktivnosti na projektu će biti zaokružene sprovođenjem obuke koja je planirana za oktobar, tokom koje će članovi opštinskog radnog tima i angažovani popisivači biti upoznati sa popisom i formiranjem evidencije zemljišta u javnoj svojini opštine. Ovoj aktivnosti će prethoditi nadogradnja nabavljenog softvera modulom za evidenciju zemljišta u javnoj svojini, nakon čega je planirano da opština Mali Zvornik, do kraja godine, kompletira svoju elektronsku evidenciju javne imovine.

Projekat ”Efikasno upravljanje javnom imovinom-iskorak ka bržem razvoju naših lokalnih samouprava” opština Mali Zvornik kao partnerska opština, sprovodi u saradnji sa opštinama Bogatić i Vladimirci, u kojima se takođe uspešno odvijaju aktivnosti u vezi sa popisom javne imovine ovih opština.

{gallery}/2019/2019-09-13_popis_exchange_5{/gallery}