U okviru ažuriranja adresnog registra, u opštini Mali Zvornik u toku je postavljanje tabli sa nazivima ulica i kućnim brojevima.

Obeležavanje na terenu, uz stručni nadzor nadležnih organa lokalne samouprave i Republičkog geodetskog zavoda, sprovode radnici Izdavačkog preduzeća „Epoha“ iz Požege.

Ugovoreni krajnji rok za završetak radova jeste 31. decembar tekuće godine.

Nakon postavljanja tabli sa nazivima ulica i kućnim brojevima, uslediće usklađivanje baza podataka službenih evidencija, što je treća i ujedno poslednja faza ovog projekta.

Ažuriranje adresnog registra odvija se pod pokroviteljstvom predsednice Vlade Republike Srbije.

Opština Mali Zvornik je među prvima u Srbiji sprovela prvu fazu projekta, koja je obuhvatala imenovanje ulica, numerisanje objekata i usvajanje adresnog registara od strane lokalnog parlamenta, na ime čega je odlukom Vlade Republike Srbije dobila namenski transfer za nabavku tabli, u iznosu od 1.323.750,00 dinara.

Nabavljeno je ukupno 391 tabla sa nazivom ulice i 4820 tabli sa kućnim brojevima.

Prema rečima predsednika opštine Zorana Jevtića, koji je danas, zajedno sa predsednikom Skupštine opštine Mali Zvornik Radovanom Tadićem, obišao radove na terenu, ostatak sredstava za nabavku i postavljanje tablica ulica i kućnih brojeva, u iznosu od oko 1,9 miliona dinara, obezbeđen je iz stimulativnog fonda Vlade Švajcarske, osvojenog u okviru projekta „Reforma poreza na imovinu“.

On je istakao da je ažuriranje adresnog registra, odnosno obeležavanje kuća na terenu postavljanjem tabli, jedan je od projekata koji su građani podržali u prošlogodišnjoj anketi o trošenju sredstava prikupljenih od poreza na imovinu, da bude finansiran sredstvima iz pomenutog fonda.

Navodeći da je adresni registar jedan od ključnih državnih registara, Jevtić je rekao da se njegovim ažuriranjem uvodi red i modernizuje državna uprava i lokalna samouprava.

Predsednik opštine je dodao da je zadovoljan dinamikom i kvalitetom dosadašnjih radova na terenu.

Za vođenje adresnog registra nadležan je Republički geodetski zavod, a upis adresa vršen je na osnovu odluke lokalne samouprave o davanju naziva ulica.

Po završetku obeležavanja na terenu, lokalne službe i državni organi, sukcesivno će usklađivati svoje baze podataka sa ažuriranim registrom, a građani će imati pravo na besplatnu zamenu ličnih dokumenata, radi upisa novih adresa, odnosno usklađivanja dokumenata sa adresnim registrom opštine.

Ljiljana Ristanović