24.05.2017. godine

U Velikoj Reci biće angažovane dodatne mašine za otklanjanje posledica nepogoda

Nakon jučerašnjih obilnih padavina na području opštine Mali Zvornik i najave mogućih novih vremenskih nepogoda, Opštinski štab za vanredne situacije u Malom Zvorniku doneo je odluku o hitnom preduzimanju svih neophodnih preventivnih i operativnih mera na zaštiti od nepogoda. Mere se odnose na sprečavanje i ublažavanje posledica poplava, odrona na putnim pravcima i aktivnim klizištima. U cilju prevencije i pravovremenog reagovanja, komunalni i ostali subjekti u opštini, osposobljeni za reagovanje u vanrednim situacijama, odlukom štaba stavljeni su u stanje pripravnosti, a mobilni timovi tokom kritičnog perioda preventivno će obilaziti potencijalno ugrožene lokacije. 

Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić najavio je da će na otklanjanju posledica obilnih padavina u Velikoj Reci, prema Podgaju, ujutru biti angažovane dodatne radne mašine i dovučene veće količine lomljenog kamena. U tom selu usled jakih padavina, nabujala reka potkopala je i oštetila put. 

Jako nevreme, koje je juče pogodilo Mali Zvornik, u svim delovima opštine izazvalo je prekide u napajanju električnom energijom, otežano odvijanje saobraćaja na putevima, pojavu odrona, udarnih rupa i pokretanje manjih klizišta. 

Na današnjoj sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije, na kojoj je razmatrano stanje na terenu nakon obilnih padavina, saopšteno je da je, prema merenjima izvršenim na HE „Zvornik“, u naletu jakog nevremena, u roku od samo dva sata, od 15 do 17 časova, na području Malog Zvornika palo 50 l/m2 kiše, što je količina koja u redovnim uslovima padne na nivou jednog meseca. 

Prema izveštaju predstavnika Elektrodistribucije, snabdevanje strujom u opštini, dan nakon jakog nevremena, uglavnom je stabilizovano. Dalekovodi su u funkciji, ali je tokom dana bilo dosta kvarova na niskonaponskoj mreži. Najviše oštećenja na elektro mreži bilo je u Donjoj Borini, Radalju i Sakaru, usled udara groma, pucanja provodnika i izolatora i naleta bujica, koje su potkopavale i obarale stabla duž mreže. 

U okviru informacije o stanju u saobraćaju nakon jakog nevremena, na sednici je rečeno da će Stanica policije u Malom Zvorniku protiv nadležnih za brigu o državnom putu na području opštine preduzeti zakonom predviđene mere zbog nepreduzimanja radnji na saniranju udarnih rupa duž puta, prvenstveno na deonici ukrštanja železničke pruge i puta u Brasini. 

Na sastanku je izneta i informacija o tome da je preduzeće „Železnice Srbije“ dalo saglasnost na projekat rekonstrukcije preostalog dela državnog puta u neposrednoj blizini pružnih prelaza u Brasini i Gornjoj Koviljači, te da se uskoro očekuje početak radova na asfaltiranju i uređenju ovih deonica puta, kao i preostalog dela puta kroz centar Malog Zvornika, u dužini od oko 1800 metara. 

Ljiljana Ristanović