Интерни ревизор

Први пут од оснивања општине Мали Зворник конституисана је Служба интерне ревизије као посебна организациона јединица која је функционално независна од области коју ревидира, она представља једну од три кључне компоненте оквира интерне финансијске контроле у јавном сектору, стога је и дефинисана као „функционално независна и децентрализована интерна ревизија“ која врши преглед ефикасности интерних контрола.

Интерна ревизија организацији пружа подршку у остваривању циљева руководства кроз ревизију система финансијског управљања и контрола, те побољшава начин пословања кроз добре препоруке.

Интерни ревизор има важну улогу у оцени адекватности и ефективности система контрола, и даје допринос њеним сталним побољшањима.

Интерна ревизија функционално је независна од свих других активности и функција у организацији у којој је успостављена – интерни ревизор обавља искључиво послове интерне ревизије.

Интерна ревизија има приступ целокупном руководству и њиховим извештајима, свим запосленим и свим системима и документацији.

Интерни ревизор у свом раду директно је одговоран Председнику општине Мали Зворник.

Интерни ревизор у општини Мали Зворник

Милош Спасеновић
мастер правник

Телефон: 015/7-195-197
Мобилни: 064/35-77-431
Е – пошта: milos.spasenovic@malizvornik.rs

Биографија

Милош Спасеновић, од оца Драгана, је рођен 26. јуна 1989. године у Лозници. Основну школу завршио је у Доњој Трешњици, живописном крајолику надомак Малог Зворника, где и данас живи.

Средњу електротехничку школу – смер рачунарство завршио је у Зворнику, након чега се уписао на Криминалистичко –полицијску академију у Београду где је и дипломирао. Постдипломске студије – мастер похађао је и са успехом окончао на Правном факултету Универзитета у Београду, пред комисијом: проф. др Милан Шкулић, редовни професор (ментор) и проф. Др Горан Илић, редовни професор, где је пред овом кредибилном комисијом одбранио мастер рад на тему „Криминалистички и кривично – процесни аспекти саслушања окривљеног“.

Радно искуство стицао је најпре кроз волонтерски и други ангажман (омладинске задруге, удружења студената и сл.) током основних и постдипломских студија у Београду, а затим у Општинској управи општине Мали Зворник. Поред матерњег, говори енглески језик, а руски језик говори и пише.

Милош Спасеновић, прошао је низ курсева, семинара и обука из области финансија, интерне ревизије, имовинско – правних послова, урбанизма, јавних набавки, из домена добре управе, финансијског управљања и контроле и слично. Најзначајнија у овом низу јесте менторска обука у оквиру Релоф 2 пројекта, за практично спровођење интерне ревизије према Приручницима Министарства финансија РС и актуелним међународним стандардима, коју је похађао под менторством господина мр Његош Павловић, помоћник директора у „Одсеку за развој система интерне ревизије“, Министарства финасија и трезора Босне и Херцеговине.

Важно је истаћи да је Милош Спасеновић у поступку сертификације за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору и у том процесу је прошао тероијску обуку из области интерна ревизија и финансијско управљање и контроле, у организацији Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија Републике Србије, те је у поступку додељивања ментора од стране Министарства за даљу обуку и коначну сертификацију.

КОНТИНУИРАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА