Republika Srbija
OPŠTINA MALI ZVORNIK
Broj: 06-1348
Dana, 09.07.2015.godine
MALI ZVORNIK 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Dana 08.07.2015.godine održana je sednica Saveta za bezbednost Opštine Mali Zvornik na kojoj je razmatrana bezbednosna situacija na području naše opštine.

Pored razmatranja tekućih pitanja iz rada Saveta, poseban akcenat je stavljen na razmatranje bezbednosne situacije na području opštine, kao graničnog područja ka BiH, u svetlu predstojećih događaja – obeležavanja 11.jula i 20-te godišnjice zločina počinjenih na području Srebrenice tokom rata u BiH, kao i održavanja manifestacije ”Drina je smisao života” od 24-26.07.2015. na području opštine Mali Zvornik. 

Predsednik opštine, Zoran Jevtić je upoznao članove Saveta o sastanku sa rukovodiocima Policijske uprave Šabac, održanog krajem juna meseca ove godine, na kom se razmatrala bezbednosna situacija u graničnom području ka BiH a sa posebnim osvrtom na bezbednosne opasnosti nakon terorističkog akta u Zvorniku, BiH, kao i razne terorističke pretnje koje, skoro svakodnevno, putem medija šalju islamski ekstremisti balkanskim zemljama pa i R.Srbiji. Konstatovano je da  MUP i sve druge bezbednosne strukture preduzimaju sve iz svoje nadležnosti kako bi se bezbednost građana R.Srbije sačuvala te da je bezbednosna situacija na području opštine Mali Zvornik zadovoljavajuća. Posebno je istaknuto da građani treba da budu obavešteni o pojačanom nadzoru od strane policije kako pojedinih – vitalnih objekata tako i svih javnih manifestacija i skupova, a sve to sa ciljem da ne dođe do bilo kakve uznemirenosti građana. 

Ove navode su potvrdili i Nestorović Slaviša, Načelnik policijske stanice u Malom Zvorniku i Matović Aleksandar, pomoćnik Komandira SGP Mali Zvornik, istakavši da njihovi pripadnici imaju pojačan rad na području opštine i duž državne granice, te da pojačano prisustvo policije sa i bez dugog naoružanja ne treba da izazove bilo kakvu nelagodu kod građana obzirom da se sve mere i radnje iz njihove nadležnosti i preduzimaju u cilju očuvanja bezbednosti građana. 

Na kraju je Savet za bezbednost opštine Mali Zvornik doneo zajedničku ocenu da je bezbednost građana na području naše opštine na zadovoljavajućem stepenu, pozvao građane da mere i radnje koje policija i nadležne službe preduzimaju shvate pozitivno i kao garanciju zajedničke i lične bezbednosti.  

                                                                        PREDSEDNIK OPŠTINE
                                                                        Zoran Jevtić, dipl.inž.