U okviru akcije „Mali Zvornik po meri građana“, opština Mali Zvornik finansirala je uređenje dela krovne konstrukcije seoskog Doma kulture u mesnoj zajednici Donja Borina i krečenje unutrašnjosti objekta.

Izvršeno je opšivanje uvale uz zid, sanacija grede i okapnice, kao i struganje, gletovanje i krečenje unurašnjih zidova.

Uređenje Doma kulture u Donjoj Borini obavljeno je na predlog neformalne grupe građana ovog sela.

Radovi su koštali 498.060 dinara, a građani su učešćem u radovima, kroz volontiranje, obezbedili 10 posto navedenog iznosa.

U prilogu teksta su fotografije koje prikazuju izgled Doma kulture pre obnove krova i krečenja unutrašnjosti i nakon toga.

Ukupno 9 različitih aktivnosti i radova na teritoriji opštine u tekućoj godini obuhvaćeno je projektom „Mali Zvornik po meri građana“, a za ove namene opredeljeno je ukupno 5.200.000 dinara, od čega su 4.000.000 dinara sredstva opštine, a preostalih 1.200.000 dinara donacija Vlade Švajcarske, koja je navedeni projekat podržala kroz Program reforme poreza na imovinu i koji opština Mali Zvornik, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj (SDC), realizuje od 2018. do 2021. godine.

Predsednik opštine, Zoran Jevtić, rekao je da su radove u mesnim zajednicama u okviru projekta „Mali Zvornik po meri građana“ predložili građani na poziv lokalne samouprave sredinom protekle godine i svoje predloge podržali potpisima.

On je naveo da mu je veoma drago što su građani pokazali veliko interesovanje za učešće u projektu, da ovakav način rada opština ranije nije praktikovala, ali da se ispostavio kao veoma dobar i da veruje da će građani ubuduće još aktivnije učestvovati u odlučivanju o trošenju novca iz budžeta i unapređenju uslova za život u lokalnoj zajednici.

Javni poziv za dodelu sredstava za realizaciju predloženih radova sproveden je tokom avgusta 2020. godine, nakon čega je komisija opštine razmatrala prispele predloge i izabrala one koji su ispunili propisane kriterijume.

Ljiljana Ristanović