Rok za prijavu: petak, 11. jul 2014.

U okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2014. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje

JAVNI POZIV
za dodelu bespovratnih sredstava

Program podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2014. godini (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Opšti cilj programa je razvoj ženskog preduzetništva kroz usklađivanje poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Bespovratna sredstva će se odobravati za: 

• uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
• poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
• poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
• testiranje novih proizvoda;
• izradu i implementaciju specijalizovanog softvera;
• novi dizajn proizvoda i ambalaže;
• elektronsku prezentaciju preduzeća i
• edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća u vlasništvu i upravi žena, kao i preduzetnici čiji je osnivač žena, a koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
• da je pretežna delatnost proizvodnja ili pružanje usluga;
• da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije; 
• da učešće žene u vlasništvu iznosi preko 25% i da žena istovremeno upravlja poslovanjem privrednog društva, odnosno da je žena osnivač preduzetničke radnje;
• da su osnovani najkasnije 31. maja 2012. godine; 
• da uspešno posluju prethodne dve godine;
• da su u decembru 2013. godine zapošljavali minimum 2 lica na neodređeno vreme;
• da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva Nacionalne agencija i drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara, za  jednu od navedenih aktivnosti.
Nacionalna agencija za regionalni razvoj će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 75% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 7.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u skladu sa čl. 95. – 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 97/2013), kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Rok za podnošenje prijava je 11. jul 2014. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-312, 011/2060-843 i 011/2060-870.

Prijave se podnose lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji:  
• Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije „RARIS“ d.o.o. Zaječar; Trg Oslobođenja bb, 19000 Zaječar; tel: 019/426-376, 426-377; e-mail: office@raris.orgwww.raris.org;
• Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat d.o.o. Zrenjanin; Čarnojevićeva 1, 23000 Zrenjanin; tel: 023/510-567, 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rswww.banat.rs
• Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o. Leskovac; Pana Đukića 42, 16000 Leskovac; tel: 016/315-0115; e-mail: info@centarzarazvoj.orgwww.centarzarazvoj.org
• Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga d.o.o. Kraljevo; Cara Dušana 77, 36000 Kraljevo; tel: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.orgwww.kv-rda.org;   
• Regionalna razvojna agencija „JUG“ d.o.o. Niš; Obrenovićeva 38/I, 18000 Niš; tel: 018/515-447, 522-659; e-mail: info@rra-jug.rswww.rra-jug.rs
• Regionalna razvojna agencija – Zlatibor d.o.o. Užice; Petra Ćelovića bb, 31000 Užice; tel: 031/523-065, 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.rswww.rrazlatibor.rs
• Regionalna razvojna agencija Bačka d.o.o. Novi Sad; Bulevar Mihajla Pupina 20/II, 21000 Novi Sad; tel: 021/557-781; e-mail: office@rda-backa.rswww.rda-backa.rs
• Regionalna razvojna agencija Srem d.o.o. Ruma; Glavna br. 172, 22400 Ruma; tel: 022/470-910; e-mail: office@rrasrem.rswww.rrasrem.rs
• Regionalna razvojna agencija Sandžaka „SEDA“ d.o.o. Novi Pazar; 7. jula bb, 36300 Novi Pazar; tel: 020/332-700, 317-551; e-mail: office@seda.org.rswww.seda.org.rs;
• Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja d.o.o. Kragujevac; Kralja Petra I 22, 34000 Kragujevac; tel: 034/300-575; e-mail: officekg@redasp.rswww.redasp.rs;   
• Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd, d.o.o. Beograd; Topličin venac 11/4, 11000 Beograd; tel: 011/2186-730, 2186-740; e-mail: office@rrabeograd.rswww.rrabeograd.rs;
• Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine d.o.o. Loznica;    Jovana Cvijića 20, 15300 Loznica; tel: 015/876-096, 875-993; e-mail: office@rrappr.rswww.rrappr.rs;
• Regionalna razvojna agencija PANONREG d.o.o. Subotica; Trg Cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica; tel: 024/554-107; e-mail:  office@panonreg.rswww.panonreg.rs/index.php/sr/.