Republika Srbija
O P Š T I N A  M A L I   Z V O R N I K
Komisija za izbor projekata za bespovratno
sufinansiranje aktivnosti investicionog
održavanja i unapređenje svojstava zgrada
Broj: 06-1066/8
Datu: 23.09.2021.godine
MALI ZVORNIK

Na osnovu člana 7. stav 3. tačka 6. Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim opština Mali Zvornik učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja  ( „ Sl. list opštine Mali Zvornik“  broj 21/18 ), Komisija za izbor projekata za bespovratno sufinansiranje aktivnosti investicionog održavanja i unapređenje svojstava zgrada, nakon sprovedenog javnog poziva, na sednici održanoj dana 23.09.2021. godine  sačinila je sledeću

RANG LISTU

PROJEKATA ZA BESPOVRATNO SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI NA
INVESTICIONOM ODRŽAVANJUI UNAPREĐENJU SVOJSTAVA ZGRADA

  1. Stambena zajednica Kralja Petra I br. 24 A………………………………… 75 bodova
  2. Stambena zajednica Ribarska 2A, 2B, 2V…………………………………….. 70 bodova        

RB.

KriterijumMaksimalan

broj bodova

Ribarska

2A,2B,2V

 Kralja Petra I

24A

1.Hitnost intervencije353535
2.Stepen unapređenja svojstva zgrade201520
3.Namena objekta151010
4.Ranije korišćena sredstva budžeta101010
5.Ranije intervencije na zgradi2000
     
  1007075

 

Prijavu na Javni poziv je podnela i Stambena zajednica Ribarska 42 A, ali nije ispunila uslove Javnog poziva zbog nedostatka sredstava. Ukupna vrednost projekta sa PDV-om iznosi 1.471.830,00 dinara, a polovinu sredstava koju je stambena zajednica trebala da obezbedi je 735.915,00 dinara. Uvidom u izvod iz banke o stanju na računu na dan 10.09.2021. godine, utvrđeno je da stanje na računu iznosi 721.921,88 dinara što je nedovoljno za realizaciju projekta  i nije u skladu sa uslovima Javnog poziva, odnosno sa članom 5. stav 4. tačka 2. Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim opština Mali Zvornik učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja.

            Rangiranje je izvršeno na osnovu kriterijuma predviđenih članom 10. napred navedene Odluke a rang lista će biti objavljena na internet stranici opštine Mali Zvornik i dostavljena predsedniku opštine Mali Zvornik i svim učesnicima Javnog poziva.

U  skladu sa članom 11. iste Odluke, Predsednik opštine Mali Zvornik će doneti Rešenje o dodeli sredstava za bespovratno sufinansiranje aktivnosti investicionog održavanja i unapređenje svojstava zgrada.

            Rešenje će biti dostavljeno svim podnosiocima prijava i objavljeno na internet stranici opštine Mali Zvornik, a podnosilac prijave će imati pravo žalbe Opštinskom veću opštine Mali Zvornik u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.                                                         

                                                            

                                                                 Komisija za izbor projekata za  bespovratno
sufinansiranje aktivnosti investicionog
održavanja i unapređenje svojstava zgrada
Predsednik komisije
 Zoran Brkić, s.r.