Opština Mali Zvornik opredelila se za realizaciju Akcije „Mali Zvornik po meri građana“, koja predstavlja koncept uključivanja građana u trošenje sredstava iz budžeta Opštine prikupljenih od poreza na imovinu kroz konstruktivne Predloge u okviru zajednica u kojima žive. Za ovu namenu opština Mali Zvornik iz budžeta je opredelila 4 miliona dinara a realizaciju projekta podržala je i Švajcarska Vlada u okviru Projekta „Reforma poreza na imovinu“ preko svojih zastupnika Helvetas SRB sa dodatnih milion i dve stotine hiljada dinara.

Raspisan je javni poziv u kom su pravo učešća imale neformalne grupe građana koje su istupile sa predlozima Projekata za rešavanje dela potreba svojih lokalnih zajednica. Uslov da Projekat bude rangiran bio je da najmanje 10 građana kao neformalna grupa svojim potpisima budu inicijatori i predlagači Projekta.

U skladu pravilima Javnog poziva svi prispeli Projekti ocenjeni su od strane Stručnog tela i na osnovu dobijenih rezultata rangirani, a imajući u vidu da je bilo doboljno sredstava svi predlozi biće finansirani, te Stručno telo objavljuje Rang listu prispelih predloga prema ranije okončanom Javnom pozivu.

RangProjekatUkupan broj bodovaPredloženi iznos sredstava iz budžeta opštine Mali Zvornik
1.Predlog broj 06-861/4 „Adaptacija platoa ispred zgrade u Ribarskoj ulici“93,4553.200,00 dinara
2.Predlog broj 06-861/3, „Postavljanje mobilijara za sedenje i druženje na delu platoa ispred zgrade Opštine“91,6580.000,00 dinara
3.Predlog broj 06-861/6 „Sanacija i adaptacija sportskog terena u Donjoj Trešnjici“90754.500,00 dinara
4.Predlog broj 06-861/8 „Opremanje šetališta do plaže u Sakaru i adaptacija dela plaže“89,4770.000,00 dinara
5.Predlog broj 06-861/11 „Sanacija dela stolarije i dela fasade doma kulture u Radalju“84,6778.000,00 dinara
6.Predlog broj 06-861/7 „Adaptacija postojećeg dečijeg igrališta, ugradnja novih sprava i sertifikacija“ - Culine77,4328.000,00 dinara
7.Predlog broj 06-861/9 „Adaptacija postojećeg dečijeg igrališta, ugradnja novih sprava i sertifikacija“ - Amajić76,4291.000,00 dinara
8.Predlog broj 06-861/10 „Uređenje dela krovne konstrukcije seoskog Doma kulture i krečenje unutrašnjosti objekta – I faza“ – Donja Borina76599.000,00 dinara
9.Predlog broj 06-861/5 „Opremanje objekta pored kapele u Donjem Naselju“64,4161.000,00 dinara