Mali Zvornik, 07.10.2014.

U protekloj sedmici održana je Akademija za održivi razvoj 2014 u Veneciji  kao deo projekta „Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reke Drine (BiH, Srbija i Crna Gora) i Drim (Albanija, Kosovo i Makedonija) – CRESSIDA“.

Međunarodni trening je prva faza projekta CRESSIDA i učestvovale su po 3 opštine iz svake zemlje. Osim opštine Mali Zvornik u ovaj projekat su iz Srbije uključene i opštine Ljubovija i Bogatić, kao i Agencija za zaštitu životne sredine.

Inovativne tehnologije i načine zaštite i unapređenja životne sredine i održivog razvoja iz svojih zemalja prisutnima su preneli predavači sa svetski priznatih fakulteta, predstavnici institucija i kompanija iz SAD-a, Velike Britanije, Mađarske, Kuvajta, Italije, Jordana i drugih.

Projekat CRESSIDA sprovode Agencija za zaštitu životne sredine US (United States Environmental Protection Agency) i Ministarstvo životne sredine, kopna i mora Italije (Italian Ministry of Environment, Land and Sea) u saradnji sa Regionalnim centrom za životnu sredinu za Srednju i Istočnu Evropu (REC), a ima za cilj pružanje podrške lokalnim zajednicama koje se nalaze u slivovima reka Drina i Drim (BiH, Srbija, Crna Gora, Albanija, Kosovo i Makedonija), relevantnim nacionalnim institucijama i poslovnom sektoru, da efikasnije sprovode svoje strategije održivog razvoja.