U drugoj polovini 2014.godine, Fond za razvoj Republike Srbije će deo svojih aktivnosti usmeriti na otklanjanje posledica katastrofalnih prirodnih nepogoda-poplava koje su zadesile određena područja Republike Srbijeu 2014. godini.

Pravo na korišćenje sredstava fonda imaće privredni subjekti razvrstani kao mikro i mala privredna lica, registrovani u relevantnom registru, sa sedištem  ili koji obavljaju svoje poslovanje na posebno ugroženim područjima Republike Srbije do dana proglašenja vanredne situacije (15.05.2014.). Posebno ugrožena područja u skladu sa ovim Programom su područja definisana posebnim aktom Vlade Republike Srbije koja nose dva nivoa najviše kategorizacije.

Razvrstavanje pravnih lica vrši se u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Krediti fonda  mogu se koristiti za kreditiranje sledećih namena:

·         Kupovina nove opreme za poslovanje.
·         Remont postojeće opreme oštećene poplavama,
·         Sanacija objekata za poslovanje oštećenih poplavama,
·         Finansiranje trajnih obrtnih sredstava

Krediti se mogu odobravati za privredne subjekte iz opština koje su posebno ugrožene poplavama na osnovu spiska posebno ugroženih opština određenih od strane relevantnih državnih institucija. 

Detaljnije u Programu Fonda za razvoj Republike Srbije: http://www.fondzarazvoj.gov.rs/

Kontakt :  Sektor garancija i kredita, email: office@fondzarazvoj.rs  telefon: 011 2629 786, 011 2621 856, 011 3282 193, 011 3283 735 

Za dodatne informacije i eventualnu pomoć: Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO Loznica,  telefon : 015-876-096, email: sjagodic@rrappr.rs

Potrebna dokumentacija >>>