Mali Zvornik, 05.06.2020. godine

Uz pomoć moderne aplikacije biće omogućen stalni nadzor vodovodnog sistema, daljinsko identifikovanje kvarova na mreži i sprečavanje gubitaka vode

Radi ostvarivanja efikasnog integrisanog upravljanja vodovodnim i kanalizacionim sistemom na području opštine Mali Zvornik, lokalna samouprava finansirala je pripremu tehničke dokumentacije za izradu registra vodovodne i kanalizacone mreže po ulicama u opštini Mali Zvornik, sa informacijama o stanju celokupnog sistema.

Dokument sadrži i analizu postojeće vodovodne i kanalizacione mreže, na osnovu koje će lokalna samouprava planirati neophodne rekonstrukcije pojedinih delova mreže.

Moderna aplikacija, zasnovana na podacima u Geografskom informacionom sistemu (GIS), pružiće mogućnost stalnog uvida u stanje vodovodnog sistema, daljinsko identifikovanje kvarova na mreži, što će, uz brzo reagovanje na terenu, kao krajnji rezultat imati sprečavanje nepotrebnih gubitaka vode.

Ljiljana Ristanović