Mali Zvornik, 09.06.2014. godine

Povodom zahteva obrazovnih ustanova sa područja opštine Mali Zvornik upućenih Opštinskom štabu za vanredne situacije za odobrenje organizovanja rekreativne nastave za učenike i procenu bezbednosti za odlazak dece na rekreativnu nastavu, Opštinski štab za vanredne situacije Mali Zvornik saopštio je da nema nadležnost da odlučuje o tome.

U saopštenju se navodi da je nadležnost Opštinskog štaba za vanredne situacije da donosi odluku o prekidu i nastavku nastave u školama na području opštine Mali Zvornik a da odluku o organizovanju rekreativne nastave i ekskurzije donose škole, odnosno direktori škola.

U saopštenju se dodaje da su direktori škola dužni da pre realizacije rekreativne nastave i ekskurzije pribave garancije o bezbednosti destinacije na koju planiraju da odvedu učenike. Opštinski štab za vanredne situacije Mali Zvornik istovremeno je usvojio i izdao preporuku školama da do kraja školske 2013/2014 godine, zbog opšteg stanja na području Srbije nakon elementarnih nepogoda, ne organizuju rekreativnu nastavu za učenike.