Општина Мали Зворник набавиће и поставити нових око 120 табли са кућним бројевима, које је накнадно доделио Републички геодетски Завод, на основу записника о стању на терену, сачињених приликом првог круга обележавања објеката.

Након ажурирања Адресног регистра општине Мали Зворник, у 2020. години сви стамбени и пословни објекти на подручју општине, који нису имали адресу, добили су називе улица и кућне бројеве.

Нове називе добило је укупно 186 улица и 59 зеселака, а кућне бројеве око 4500 објеката.

На име набавке и постављања табли са називима улица и кућних бројева, Министарство државне управе и локалне самоуправе, одлуком Владе Републике Србије, општини Мали Зворник определило је 1.200.000 динара за реализацију последње фазе процеса ажурирања Адресног регистра, односно обележавања на терену, које је реализовано у 2020. години.

Остатак средстава за ову намену обезбеђен је из наградног фонда Владе Швајцарске, који је општина Мали Зворник освојила у оквиру пројекта реформе пореза на имовину.

Из Општинске управе подсећају грађане да, према члану 30. Закона о регистру просторних јединица и адресном регистру („Сл. гласник РС“, бр. 9/2020), трошкове означавања улица у процесу ажурирања Адресног регистра сноси јединица локалне самоуправе.

Kада се обележавање објеката и катастарских парцела кућним бројевима врши по захтеву странке, према члану 23. поменутог Закона, власник објекта је у обавези да обезбеди набавку и постављање кућних бројева на објектима и катастарским парцелама, према Решењу катастра.

Услучају означавања објеката и катастарских парцела кућним бројевима у поступку нумерације или пренумерације кућних бројева, изазване доношењем нових или променом постојећих назива улица, трошкове обележавања на терену сноси локална самоуправа, без претходоног доношења решења о додели кућног броја.

Љиљана Ристановић