07.04.2017. godine 

Poljoprivrednicima i drugim zainteresovanim građanima u Malom Zvorniku juče su predstavljene nove uredbe i pravilnici o korišćenju državnih subvencija u oblasti poljoprivrede, koje je kreiralo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije. Glavnu novinu predstavlja to što javni poziv za dodelu subvencija u poljoprivredi u tekućoj godini raspisuje Uprava za agrarna plaćanja, koja konkurs objavljuje na svom internet portalu.

Prezentaciju uslova i načina korišćenja vladinih podsticaja u oblasti ruralnog razvoja u 2017. godini održali su stručni saradnici preduzeća „Poljosavet“ doo iz Loznice, uz podršku Opštine Mali Zvornik.

Živko Stefanović, savetodavac za agroekonomiju u tom preduzeću, rekao je da je Vlada Srbije za tekuću godinu opredelila 2,8 milijardi dinara za podršku ruralnom razvoju, od čega je najveći deo, u iznosu od 2 milijarde dinara, namenjen za unapređenje konkurentnosti u ovoj oblasti.

U okviru tih sredstava predviđena su davanja za pet vrsta podsticaja, i to za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje, nabavku novog traktora, unapređenje konkurentnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda, u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa, programe za diverzifikaciju dohodka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladima i podsticaji za nabavku novih mašina i opreme, kao i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje.

Za pomoć mladima kroz programe za diverzifikaciju dohodka i unapređenje kvaliteta života na selu predviđeno je ukupno 120 miliona dinara. Podsticaj se ogleda u povraćaju uloženih sredstava u programe u iznosu od 50 posto, odnosno 65 posto u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, gde, prema Stefanovićevim rečima, ne spada opština Mali Zvornik. Maksimalan iznos koji je moguće dobiti u okviru ovog podsticaja je 1.200.000 dinara.

Stefanović je napomenuo da je Javni poziv za podsticaje za nabavku novog traktora u toku i da poljoprivrednici zahteve mogu podneti od 10. aprila do 19. maja 2017. godine. Kako je objasnio, u pitanju su traktori za voćarstvo i povrtarstvo, snage do 100 KW, koji moraju biti sa kabinom. Oni koji nameravaju da koriste ovaj podsticaj, pored ostalih uslova koje treba da ispune, moraju imati u registru upisane površine najmanje 0,5 hektara jagodastog voća ili vinove loze, odnosno najmanje jedan hektar jabučastog, koštičavog ili jezgrastog voća, odnosno povrća. Nabavku ovih traktora država pomaže sa ukupnim fondom od 210,5 miliona dinara, kroz povraćaj investicije u iznosu od 50, odnosno 65 posto, a maksimalan iznos koji finansira je do 1.800.000 dinara.

Za podsticaje za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje zainteresovani će moći da podnose zahteve od 15. aprila do 15. oktobra tekuće godine, a važan detalj je da predmet podsticaja mogu biti investicije realizovane u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja. Za podsticaje za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje opredeljeno je ukupno 500.000.000 dinara, uz 50 posto povraćaja uloženih sredstava, odnosno 65 posto u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, i maksimalni iznos pojedinačnog podsticaja do 8.000.000 dinara.

Gordana Vujaklija, savetodavac za stočarstvo, informisala je poljoprivredne proizvođače u Malom Zvorniku o potrebi da i ove godine na osnovu setvene strukture iz 2016. godine, Upravi za trezor Ministarstva finansija Republike Srbije, podnesu zahtev za biljnu proizvodnju, napominjući da ta procedura neće biti obavljena po automatizmu, kao u slučaju preregistracije gazdinstva, i da su poljoprivrednici dužni da to sami učine. 

Ona je rekla i to da od 03. maja poljoprivrednici mogu podnositi zahteve za refundaciju troškova za đubrivo, te da je neophodno da sačuvaju račune od kupovine đubriva, kako bi ostvarili to pravo.

Kao važnu informaciju u oblasti pčelarske proizvodnje, ona je navela da od 01. aprila do 31. maja teče rok za prijavu brojnog stanja pčelinjih društava ili košnica, koju je neophodno izvršiti u Veterinarskoj stanici, uz napomenu da je prijava pčelinjih društava predviđena i u oktobru.

Podsticajna mera u ovoj oblasti po jednoj košnici iznosi 720 dinara, a da bi je iskoristili pčelari treba da, nakon prijave pčelinjih društava, u roku od 15. aprila do 31. maja, podnesu zahtev Upravi za agrarna plaćanja.

Vujaklija je rekla da i ove godine država daje podsticaje za uzgoj svih vrsta domaćih životinja, koje imaju kontrolisano poreklo, odnosno umatičena grla, a uslovi za dobijanje su nepromenjeni. Potrebno je imati 2 umatičene krave da bi ostvarili pravo na 25.000 dinara po kravi, stado od 10 ovaca da bi dobili 7.000 dinara po umatičenoj ovci, tri umatičene priplodne krmače da bi dobili 10.000 dinara po krmači i 5 koza za 7.000 dinara po umatičenoj kozi. Novina u 2017. godini su podsticaji za neumatičene krave, od 5.000 dinara po jednom teljenju, što će za rezultat imati obeležavanje nove životinje u veterinarskoj stanici.

Stručnjaci Vujaklija i Stefanović savetovali su poljoprivrednicima da se u slučaju nedoumica u vezi korišćenja podsticaja, pre podnošenja zahteva o svemu dodatno i detaljno informišu putem elektronskog portala Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije.

Opština Mali Zvornik za podsticaj poljoprivrede u 2017. godini opredelila 15 miliona dinara

Branko Radić, stručni saradnik za poljoprivredu Opštinske uprave u Malom Zvorniku, na prezentaciji je rekao da je Opština Mali Zvornik u 2017. godini za podsticaj poljoprivrede u budžetu opredelila 15 miliona dinara, od čega 9.600.000 dinara za fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava, nabavku stoke, sistema za zalivanje, zasnivanje voćnih zasada, kupovinu plastenika, poljoprivrednih mašina i opreme za pčelarstvo. Za podsticaje za razvoj ruralnog turizma planirano je 1.500.000 dinara, po sistemu refundiranja 70 posto uloženih sredstava po podnetom zahtevu. Predviđeno je i finansiranje osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, uz povraćaj 70 posto sredstava po osiguranju. Iz ovih sredstava Opština Mali Zvornik sufinansiraće i kredite namenjene za poljoprivredu, kroz plaćanje efektivne kamate, zahvaljujući čemu će takvi krediti praktično biti beskamatni za korisnike. Za ovu namenu u budžetu opštine planirano je ukupno 2 miliona dinara. On je najavio da bi uskoro trebalo da bude formirana opštinska komisija koja će utvrditi tekst konkursa i kriterijume za dodelu sredstva za podsticaje u poljoprivredi.

Prezentacija u Malom Zvorniku prva je u nizu ovakvih skupova, koji će tokom aprila biti održani za poljoprivrednike u Podrinju, radi upoznavanja sa mogućnostima i načinima korišćenja državnih sredstvava u poljoprivredi. Prezentacija je za danas najavljena za zainteresovane u Ljuboviji i Krupnju, dok je u Loznici ona planirana za 10. april.

 Ljiljana Ristanović

{gallery}2017/2017-04-06_subvencije/{/gallery}