Pravilnik o sistematizaciji

Navigacija:Početna/Pravilnik o sistematizaciji

*prilikom pretrage unesite tekst na ćirilici

Godina Vrsta dokumenta Naziv dokumenta Preuzimanje Službeni list Napomena
2019 Pravilnik
Pravilnik o sistematizaciji
110-2/2/2019 Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi, opštinskom pravobranilaštvu i internoj reviziji opštine Mali Zvornik

Opštinsko veće

2019 Pravilnik
Pravilnik o sistematizaciji
110-2/1/2019 Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi, opštinskom pravobranilaštvu i internoj reviziji opštine Mali Zvornik

Opštinsko veće

2019 Pravilnik
Pravilnik o sistematizaciji
110-1/2019 Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi, opštinskom pravobranilaštvu i internoj reviziji opštine Mali Zvornik

Opštinska uprava

2017 Pravilnik
Pravilnik o sistematizaciji
06-820/1/2017 Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i zadataka u biblioteci “12. Septembar” Mali Zvornik

Biblioteka "17. Septembar"

2017 Pravilnik
Pravilnik o sistematizaciji
110-11/2017 Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi i opštinskom pravobranilaštvu opštine Mali Zvornik

Opštinska uprava

Godina 2019
Broj dokumenta 110-2/2/2019
Vrsta dokumenta

Pravilnik
Pravilnik o sistematizaciji

Naziv javnog dokumenta Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi, opštinskom pravobranilaštvu i internoj reviziji opštine Mali Zvornik
Organ

Opštinsko veće

Preuzimanje
Službeni list
Napomena
Godina 2019
Broj dokumenta 110-2/1/2019
Vrsta dokumenta

Pravilnik
Pravilnik o sistematizaciji

Naziv javnog dokumenta Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi, opštinskom pravobranilaštvu i internoj reviziji opštine Mali Zvornik
Organ

Opštinsko veće

Preuzimanje
Službeni list
Napomena
Godina 2019
Broj dokumenta 110-1/2019
Vrsta dokumenta

Pravilnik
Pravilnik o sistematizaciji

Naziv javnog dokumenta Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi, opštinskom pravobranilaštvu i internoj reviziji opštine Mali Zvornik
Organ

Opštinska uprava

Preuzimanje
Službeni list
Napomena
Godina 2017
Broj dokumenta 06-820/1/2017
Vrsta dokumenta

Pravilnik
Pravilnik o sistematizaciji

Naziv javnog dokumenta Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i zadataka u biblioteci “12. Septembar” Mali Zvornik
Organ

Biblioteka "17. Septembar"

Preuzimanje
Službeni list
Napomena
Godina 2017
Broj dokumenta 110-11/2017
Vrsta dokumenta

Pravilnik
Pravilnik o sistematizaciji

Naziv javnog dokumenta Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi i opštinskom pravobranilaštvu opštine Mali Zvornik
Organ

Opštinska uprava

Preuzimanje
Službeni list
Napomena
Go to Top