Ukoliko imate neku vest, fotografiju ili video materijal molimo vas da nam dostavite, ako smatrate da ih treba objaviti putem internet prezentacije opštine Mali Zvornik www.malizvornik.rs

opstinamalizvornik@gmail.com

administrator@malizvornik.rs