Sva zainteresovana fizička i pravna lica pozivamo da dana 10.12.2018. godine, sa početkom u 12 časova, u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38 Mali Zvornik, prisustvuju Javnoj raspravi na kojoj će se razmatrati: 

       1. Predlog Odluke o Budžetu opštine Mali Zvornik za 2019. godinu  

Republika Srbija
 OPŠTINA MALI ZVORNIK
-Opštinsko veće
Broj: 06 – 2405/2018-1
Dana: 07.12.2018. godine
Mali Zvornik  

POZIV NA JAVNU RASPRAVU  

       Sva zainteresovana fizička i pravna lica pozivamo da dana 10.12.2018. godine, sa početkom u 12 časova, u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38 Mali Zvornik, prisustvuju Javnoj raspravi na kojoj će se razmatrati: 

       1. Predlog Odluke o Budžetu opštine Mali Zvornik za 2019. godinu   

       Navedeni akt može se videti na oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik i na opštinskom sajtu www.malizvornik.rs. Vaše komentare, mišljenja i primedbe možete proslediti i putem elektronske pošte na adresu: opstinamalizvornik@gmail.com.  

                                                            PREDSEDNIK OPŠTINE
                                                                 Zoran Jevtić, s.r.