Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 06 – 605
Dana: 23.03.2015. godine
Mali Zvornik 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU 

       Sva zainteresovana fizička i pravna lica pozivamo da dana 26.03.2015. godine, u 11 časova, u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38. Mali Zvornik, prisustvuju Javnoj raspravi na kojoj će se razmatrati: 

       1. Predlog odluke o promeni Statuta opštine Mali Zvornik, (preuzmite predlog Odluke)

       2. Predlog odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, (preuzmite predlog Odluke)

       3. Predlog odluke o oslobađanju plaćanja poreza za poljoprivredno i šumsko zemljište za 2014. i 2015. godinu, (preuzmite predlog Odluke)

       4. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Mali Zvornik, (preuzmite predlog Odluke)

       5. Predlog odluke o naknadi usluge obilaska ,,Podzemnog grada Karađorđevića“ u Malom Zvorniku, obilaska Hidroelektrane ,,Zvornik“ i pružanju usluge vožnje splavom-katamaranom po Zvorničkom jezeru.  (preuzmite predlog Odluke)

       Navedeni akti mogu se videti na oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik i na opštinskom sajtu www.malizvornik.rs

 

                                                                   PREDSEDNIK
                                                        OPŠTINE MALI ZVORNIK

                                                    Zoran Jevtić, dipl.inž. rud.s.r.