Позивамо све заинтересоване грађане  да дана 27.06.2014. године (петак), у 10 часова, у сали Скупштине општине Мали Зворник, Краља Петра I бр. 38, присуствују Јавној расправи на којој ће се разматрати Предлог Одлуке о I изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2014. годину.

 

Република Србија
Општина Мали Зворник
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број.06 – 913
Дана: 26.06.2014. године
Мали Зворник 

ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ 

       Све заинтересоване грађане позивамо да дана 27.06.2014. године (петак), у 10 часова, у сали Скупштине општине Мали Зворник, Краља Петра I бр. 38, присуствују Јавној расправи на којој ће се разматрати: 

       1. Предлог Одлуке о I изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2014. годину, утврђен на седници Општинског већа општине Мали Зворник, дана 25.06.2014. године. 

        Предлог одлуке може се видети на огласној табли општине Мали Зворник и на општинском сајту www.malizvornik.rs. 

Нацрт – ОДЛУКЕ о I изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2014. годину>>>

 

ПРЕДСЕДНИК
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
     Радован Тадић, дипл.прав.с.р.