05.03.2017.

Za rast nataliteta u opštini Mali Zvornik u poslednje dve godine iz opštinskog budžeta izdvojeno je preko 10 miliona dinara, dok je za 2017. godinu u istu svrhu planirano 6 miliona i 300 hiljada dinara. Izdvajanjem sredstava na ime finansijske podrške porodicama sa decom ili tzv. roditeljskog dodatka opština sprovodi proaktivnu lokalnu populacionu politiku, s ciljem pospešivanja roditeljstva i povećanja broja novorođene dece. 
Prema rečima predsednika opštine Mali Zvornik Zorana Jevtića, lokalna uprava na ovaj način želi da doprinese zaustavljanju trenda opadanja broja stanovnika i popravljanju demografske slike u opštini.
„Odluka o proširenju porodice u velikoj meri zavisi od ekonomske situacije, odnosno materijalnih uslova, i s toga težimo da pomognemo porodicama , da ohrabrimo i podstaknemo buduće roditelje da se ostvare u najvažnijoj životnoj ulozi“, izjavio je predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić, po povratku sa naučne konferencije „Ka boljoj demografskoj budućnosti Srbije“, kojoj je prisustvovao u Svečanoj sali SANU u Beogradu u ponedeljak, 27. februara. 

Prema odluci kojom je na nivou lokalne zajednice u Malom Zvorniku regulisano pravo na roditeljski dodatak, visina ovih davanja u 2017. godini za prvo dete iznosi 55 000 dinara, za drugo 65 000, dok za treće i svako sledeće novorođeno dete roditelji imaju pravo na iznos od 75 000 dinara.
U 2016. godini pravo na roditeljski dodatak ostvarilo je 88 korisnika, za isto toliko rođene dece, i to 38 korisnika za prvo dete, 23 za drugo, 21 za treće, 5 korisnika za četvrto i 1 korisnik za deveto po redu rođeno dete. U prethodnoj, 2015. godini, isplaćeno je ukupno 79 roditeljskih dodataka. 
I pored pozitivne populacione politike u opštini Mali Zvornik evidentan je negativan prirodni priraštaj. Broj umrlih u poslednje dve godine gotovo dvostruko je veći od broja rođenih. Prema podacima Matične službe u Malom Zvorniku, u 2016. godini rodjeno je 84, a umrlo 160 lica. U 2015. godini rođeno je 92 a umrlo 159 lica.