Mali Zvornik, 22.06.2018. godine 

U opštini Mali Zvornik ovih dana nastavljeni su radovi na izgradnji rezervoara za vodu u Donjoj Trešnici i počele aktivnosti na izgradnji kuhinje sa trpezarijom u Osnovnoj školi „Stevan Filipović“ u Radalju, kao i novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Sakaru. Navedene projekte u oblasti poboljšanja komunalne infrastrukture opština Mali Zvornik realizuje samostalno, dok izgradnju kuhinjskog prostora u radaljskoj osnovnoj školi finansira uz podršku Ministarstva privrede Republike Srbije. 

Čelnici i saradnici lokalne uprave u Malom Zvorniku, u prisustvu predstavnika ministarstva i nadzornog organa, obišli su protekle sedmice navedena gradilišta, kako bi se uverili da se radovi na objektima odvijaju po planu i uveli u posao neke od izvođača radova. 

U mesnoj zajednici Donja Trešnica, gde je u toku završna faza radova na rekonstrukciji vodovoda, aktuelna je izgradnja donje ploče budućeg rezervoara za vodu. U trenutku obilaska radova vršeno je postavljanje armature za izlivanje ploče. 

Zapremina budućeg bazena iznosiće 250 m3 i u okviru njegove izgradnje predviđeno je postavljanje potisnog, povratnog i ispirnog cevovoda, dužine od po 160 metara i izgradnja bunarske kućice.

Prema rečima predsednika opštine Zorana Jevtića, u izgradnju preostale vodovodne infrastrukture u ovom selu opština će uložiti 13.376.312,52 dinara. On je podsetio da je izvođenje radova, koje uključuje i nabavku neophodne hidromašinske opreme, povereno Montažno proizvodnom preduzeću “Jedinstvo” AD iz Sevojna, koje nastupa sa članom grupe ponuđača “Novi Pazar put” doo iz Novog Pazara, a da je rok za završetak radova 150 radnih dana, od dana uvođenja izvođača u posao, koje je obavljeno pre oko mesec dana. 

U završnoj fazi projekta predviđena je i izrada projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju nekoliko kilometara postojeće vodovodne mreže u Donjoj Trešnici i Amajiću. 

U okviru dosadašnjih radova na obnovi vodovoda u Donjoj Trešnici postavljeno je 11,5 km novog cevovoda i izgrađena mreža niskog napona do mesta predviđenog za izgradnju rezervoara za vodu i bunarske kućice, koju je opština finansirala sa dodatnih 2.121.600 dinara. 

Kapitalni projekat rekonstrukcije vodovoda u Donjoj Trešnici opština namerava da završi tokom leta, čime će omogućiti odgovarajuće vodosnabdevanje žitelja u Donjoj Trešnici, Amajiću i nekoliko okolnih sela i stvoriti uslove za proširenje vodovodne mreže u budućnosti. 

Predstavnici opštine Mali Zvornik protekle sedmice obišli su i gradilište kuhinje u OŠ „Stevan Filipović“ u Radalju i tom prilikom uveli u posao izvođača radova, GZR „Gradnja“ iz Malog Zvornika, čime je zvanično počela izgradnja navedenog objekta. 

Radovi vredni oko 7 miliona dinara počeli su u utorak, 19. juna tekuće godine, a planirano je da budu završeni u roku od 90 dana. 

Prostor buduće kuhinje sa trpezarijom u radaljskoj osnovnoj školi biće dvoetažni, dograđen u produžetku škole, na oko 150 m2 i omogućiće odgovarajuće uslove za obavljanje ishrane učenika i nastavnika u ovoj školi.

Proceduru uvođenja u posao izvođača radova predstavnici opštine Mali Zvornik i nadzornog organa protekle sedmice obavili su i u mesnoj zajednici Sakar, gde je preduzeće „EWE ECOSYSTEMS“ iz Beograda počelo realizaciju druge faze projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV). 

Izgradnjom novog postrojenja, u koju će opština uložiti 4.900.172,58 dinara, pored istog takvog objekta, sagrađenog u prvoj fazi radova, pre oko godinu dana, dvostruko će biti uvećan kapacitet za prečišćavanje otpadnih voda u Sakaru, što će zadovoljiti potrebe ovog sela u pogledu uslova za tretman fekalne kanalizacije. 

Rok za završetak navedenih radova je mesec dana od uvođenja izvođača u posao. 

 Novoizgrađeni objekat biće spreman za korišćenje nakon priključenja na elektromrežu i u njega će najpre biti uvedena kanalizacija iz zaseoka Velike Njive, koje zasada jedino u ovom selu ima kanalizacionu mrežu. 

Izgradnja kanalizacione mreže u ostalim delovima mesne zajednice Sakar, predviđene za priključenje na novoizgrađena postrojenja, planirana je uz podršku IPA fonda, u okviru novog poziva, na kojem je opština Mali Zvornik konkurisala sa ovim projektom.

Ljiljana Ristanović

 {gallery}/2018/2018-06-23_kuhinja_radalj_rezervoar_tresnica{/gallery}