Mali Zvornik, 16.04.2019. godine

U okviru projekta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforme lokalne samouprave 2016-2019“, sprovodi se „Funkcionalna analiza u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji“ kao deo aktivnosti iz Akcionog plana Strategije reforme javne uprave 2018-2020 čiju realizaciju podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

Funkcionalna analiza će biti sprovedena uz podršku Projektnog konsultantskog tima Ministarstva u opštini Mali Zvornik i još 14 lokalnih samouprava različitih struktura, veličina i stepena razvijenosti, kako bi pružila podršku jedinicama lokalne samouprave i ponudila model za efikasniju organizaciju i obavljanje poslova u okviru procesa reforme javne uprave.

Prvi zajednički sastanak predstavnika svih predloženih lokalnih samouprava (JLS) koje će učestvovati u realizaciji projektnog zadatka sa predstavnicima Projektnog konsultantskog tima održan je danas u Palati Srbija u Beogradu. Na sastanku su bliže predstavljeni ciljevi funkcionalne analize i planirane aktivnosti

Obraćajući se prisutnima, Saša Mogić, pomoćnik ministra za lokalnu samoupravu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave je istakao da funkcionalna analiza ima za cilj da lokalnim samoupravama i ustanovama, čiji je osnivač JLS, ponudi modele za efikasniju organizaciju. Analiza će za rezultat imati izrađene preporuke i modele funkcionalnog organizovanja, prilagođene objektivnim potrebama JLS i ustanova, imajući u vidu važeći zakonodavni okvir, a u skladu sa principima ekonomičnosti, efektivnosti, odgovornosti za rezultate rada i transparentnosti. Pored toga u okviru sledeće faze projekta, Ministarstvo će nastaviti da pruža podršku izabranim lokalnim samoupravama u sprovođenju predloga iz funkcionalne analize.

{gallery}/2019/2019-04-16_funkcionalna_analiza{/gallery}