11.12.2017. godine

Izgradnjom potisnog cevovoda i manje crpne stanice u Donjoj Borini, koja je nedavno puštena u rad, Opština Mali Zvornik za 40 domaćinstava u drugoj visinskoj zoni ovog sela rešila je višegodišnji problem nedostatka zdrave pijaće vode, nastao kao posledica majskih poplava 2014. godine. Osim ovog kapitalnog projekta, opština je u tekućoj godini u oblasti vodosnabdevanja privela kraju još dva važna projekta, obnovu elektro instalacija na izvorištu „Kopani bunar“ u Malom Zvorniku i rezervoara prve i druge visinske zone „Vile“, te sanaciju pola kilometra cevovoda na vodovodnoj mreži kod Starog mosta, takođe, oštećenog u poplavama pre tri godine. 

Prema rečima predsednika opštine Mali Zvornik Zorana Jevtića, navedeni projekti spadaju u kapitalne subvencije opštine i u njihovu realizaciju u 2017. godini uloženo je ukupno 18 miliona dinara.

„U Donjoj Borini, nedaleko od osnovne škole, izgradili smo manju crpnu stanicu za prepumpavanje vode sa gradskog izvorišta „Šipad“ na rezervoar „Gaj“ u ovom selu, čime smo za oko 40 domaćinstava obezbedili zdravu pijaću vodu. U okviru ovog projekta izgradili smo i 1250 m pripadajućeg cevovoda, što je ukupno koštalo 7,5 miliona dinara“, rekao je Jevtić i dodao da je na ovaj način u značajnoj meri rešen problem stanovništva u Donjoj Borini, koje je, zbog povećane koncentracije štetnih materija u vodovodu nakon poplava, nekoliko godina kroz sistem dobijalo samo tehničku vodu. 

Izvođač radova na sanaciji navedenog dela vodovodne mreže bilo je JKP „Drina“ Mali Zvornik, koje će naredne godine, u drugoj fazi projekta, raditi na projektovanju i izgradnji cevovoda za obezbeđenje pijaće vode za ostale korisnike u drugoj visinskoj zoni Donje Borine i dela Brasine. Opština Mali Zvornik u taj posao uložiće 10 miliona dinara. 

Prema rečima Ljiljane Radić, šefice radne jedinice „Vodovod i kanalizacija“ u JKP „Drina“ Mali Zvornik, druga faza radova podrazumeva izradu projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dela vodovodne linije Gaj-Klisar-Dunavac u Donjoj Borini i Gaj-Kamenica u Brasini i radove na rekonstrukciji, čime će biti omogućeno uredno snabdevanje za preostale korisnike u navedenoj zoni, dok će izvorišta Mlakva, Zavorje i Kamenica, zbog zagađenja, biti trajno zatvoreni za korišćenje. 

U ovogodišnje kapitalne subvencije opštine spada i unapređenje rada crpne stanice na izvorištu „Kopani bunar“ u Malom Zvorniku i rezervoara prve i druge visinske zone „Vile“. U sklopu investicije, vredne 7,5 miliona dinara, izvršena je zamena dotrajalih elektro instalacija u objektima, uz nabavku i ugradnju nove opreme, elektro ormara i jednog dizel agregata, za snabdevanje strujom u slučaju prekida u napajanju. 

 Ugradnjom softvera za praćenje funkcionisanja vodosnabdevanja, koji pruža uvid u stanje niza parametara, kao što je nivo podzemnih voda u bunaru, nivo vodenog stuba u rezervoarima, praćenje rada pumpi i sl., sistem vodosnabdevanja u Malom Zvorniku značajno je modernizovan, posebno ako se ima u vidu činjenica da oprema u navedenim objektima nije menjana više od 30 godina, tačnije od instaliranja 80-ih godina prošlog veka. 

Poboljšanju vodosnabdevanja u opštini značajno je doprinela i sanacija cevovoda na vodovodnoj mreži kod Starog mosta, oštećenog za vreme poplava 2014. godine. U okviru radova, ukupne vrednosti oko 3 miliona dinara, izvršena je sanacija vodovodne linije u dužini od 451 m, zahvaljujući kojoj će meštani dela ulice Vuka Karadžića u Malom Zvorniku, kao benefit, dobiti uredno vodosnabdevanje i odgovarajući pritisak u vode u cevima u situacijama u kojima bi ranije, usled kvara, trpeli deficit vode.

Ljiljana Ristanović 

{gallery}/2017/2017-12-18_vodovod/{/gallery}