21. septembar 2016. godine

Naučno – istraživački kamp posvećen zaštiti vodotokova na području opština Mali Zvornik i Ljubovija, koji se održava uz podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Opštine Mali Zvornik, otvoren je juče u Zasavici radionicom na temu „Procena ekološkog statusa pritoka sliva reke Drine“.

Tematskom radionicom, na kojoj su pored učesnika kampa, studenata i eksperata u oblasti zaštite životne sredine, učestvovali i predstavnici ciljnih opština, započet je rad na prikupljanju podataka o ekološkom statusu pritoka Drine na području dve opštine.

Kamp se po prvi put održava u Malom Zvorniku, pod simboličnim radnim nazivom „Naš kapital – naša odgovornost“, i trajaće pet dana, do 24. septembra. Za to vreme, uz primenu inovativnih metoda za brzu procenu, biće ispitan ekološki status po dva vodotoka u obe opštine.

Kamp će doprineti stvaranju baze podataka o stanju vodotokova u slivu Dine i promociji značaja priobalnih područja za dobar ekološki status vodotokova.

Radionica i kamp deo su projekta „Korak do dobrog ekološkog statusa voda – Naš kapital – naša odgovornost“, čiji je glavni cilj unapređenje upravljanja vodnim resursima.

Projekat se bavi problematikom nepotpunih podataka o stanju vodotokova na teritorijama opština Mali Zvornik i Ljubovija, koji pripadaju slivu reke Drine i direktno utiču na kvalitet vode u njoj. Problematika ekološkog stanja malih vodotokova prisutna je na teritorijama obe opštine. Mnogi su značajno ili delimično izmenjeni, a naročito priobalna područja sa trendom dalje degradacije. Priobalne zone, aktivnosti u njima, utiču na sam status vodotokova i na sam ekološki status recipijenta – reke Drine. Najčešće ne postoji jasna i definisana granica vodnog tela i vodnog zemljišta, te ne postoji ni integrisan pristup u upravljanju.

Projekat realizuju udruženja “Eko Drina” Mali Zvornik i Omladinsko ekološko udruženje “Naša Ljubovija”.

{gallery}2016/09-20_radionica_zasavica{/gallery}