30.11.2016. godine

Odlukom Opštinskog veća Mali Zvornik Branislav Mišić, diplomirani pravnik iz Malog Zvornika, radnik Opštinske uprave, postavljen je u protekloj sedmici na mesto opštinskog pravobranioca.

Ovim je po prvi put u Malom Zvorniku od osnivanja opštine ustanovljena institucija opštinskog pravobranilaštva.

Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić izjavio je povodom toga da je Opština Mali Zvornik na ovaj način konačno dobila priliku da na pravi način zastupa i štiti svoje pravne interese.

Prema njegovim rečima, zahvaljujući ovoj odluci, poslovi vezani za pravobranilaštvo odvijaće se mnogo brže i efikasnije, a samim tim i kvalitetnije, jer će sve neophodne radnje obavljati lice koje je zaposleno u Opštinskoj upravi.

Osim toga, konsultacije u vezi postupaka moći će da se odvijaju na licu mesta, bez prepiske i slanja predmeta poštom, kao što je to do sada rađeno, kada je interese Opštine Mali Zvornik štitilo Gradsko pravobranilaštvo u Loznici.

Branislav Mišić, pravnik iz Malog Zvornika na mesto javnog pravobranioca postavljen je na mandatni period od četiri godine.