09.11.2016. godine

Zahvaljujući dobroj saradnji Opštine Mali Zvornik i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u Malom Zvorniku u toku je realizacija projekta unapređenja energetske efikanosti zgrade OŠ „Branko Radičević“, vrednog 250 hiljada evra. Zalaganjem opštinskog rukovodstva ova škola izabrana je kao jedna od ukupno pet škola u Srbiji u kojima će biti sproveden program poboljšanja energetske efikasnosti.

Sredstva za realizaciju projekta obezbeđena su iz namenskog kredita nemačke KFW banke, dok je Opština Mali Zvornik iz sopstvenog budžeta izdvojila 25 hiljada evra na ime podrške projektu.

Prema rečima predsednika opštine Zorana Jevtića, opština je odlučila da pomogne sa iznosom od 10 % od ukupne vrednosti projekta, što su sredstva koja će omogućiti zamenu dotrajalog parketa u fiskulturnoj sali i uređenje nekoliko učionica.

„Radovi obuhvataju spoljašnju izolaciju zgrade, zamenu i izolaciju tavanskog dela i krova, uz uklanjanje preostalih azbestnih elemenata na krovu“, kaže direktorka škole Stojanka Bugarin. Prema njenim rečima u glavne radove spada i rekonstrukcija instalacija grejanja, postavljanje podstanice, kao i uvođenje novog, tzv. LED, osvetljenja.

Projekat uključuje i postavljanje novih gipsanih plafona u nekoliko kabineta, zamenu kompletne stolarije na zgradi i izgradnju nadstrešnice, koja povezuje glavni hol škole sa fiskulturnom salom.

Direktorka škole ističe da će u okviru radova u sali za fizičko biti ugrađen novi parket“, za šta je sredstva obezbedila Opština Mali Zvornik iz lokalnog budžeta.

Projektom je planirano da radovi na uređenju škole budu okončani do kraja godine. „Do sada je obavljeno više od 60 posto posla i radovi polako ulaze u završnu fazu, kaže direktorka, dodajući da je zadovoljna kvalitetom i dinamikom radova, te da će po završetku projekta uslovi za rad u ovoj školi biti veoma poboljšani.

Bugarin je istakla da je veoma zadovoljna i zbog činjenice da su roditelji dece pokazali izuzetno razumevanje za otežane uslove u kojima se nastava odvijala od početka nove školske godine.

Prema njenim rečima, glavni deo posla, vezan za rekonstrukciju grejanja, završen je nedavno, što je omogućilo vraćanje na uobičajeni režim nastave, bez skraćenih časova, koji su, zbog nedostatka grejanja, niskih temperatura i bezbednosti bili na snazi dve nedelje.

Nastava u OŠ „Branko Radičević“ u Malom Zvorniku u tekućoj školskoj godini odvija se u okviru prve i međusmene, od 07:45 do 15:00 časova. Školu pohađa 351 učenik, što je za desetak manje u odnosu na prošlu godinu.