Obaveštavamo sve građane, poreske obveznike, sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Zvornik da od 01. januara 2019. godine mogu otvoriti korisnički nalog za pristup Jedinstvenom informacionom sistemu lokalne poreske administracije. Pristupom sistemu biće omogućen uvid u stanje svih poreskih obaveza na području cele Republike Srbije, kao i mogućnost elektronskog podnošenja poreskih prijava.

Zahtev za otvaranje korisničkog naloga se podnosi lično u prostorijama Lokalne poreske administracije opštine Mali Zvornik, Kralja Petra Prvog br. 38, prvi sprat, kancelarije 25 i 26. (zahtev možete preuzeti i OVDE, ali je obavezna lična predaja Zahteva).

Poreski obveznici koji imaju prebivalište van opštine Mali Zvornik korisničke naloge otvaraju u Lokalnim poreskim administracijama prema prebivalištu. Jedan nalog važi za celu teritoriju Republike Srbije i obveznici nemaju potrebe da se registruju na drugim lokacijama.

Obveznici koji poseduju elektronski kvalifikovani sertifikat ne moraju da otvaraju korisnički nalog u prostorijama LPA.

Od februara na portalu će biti dostupna i usluga elektronskog plaćanja poreza, ali samo za korisnike koji poseduju elektronski kvalifikovani sertifikat.

Poštovani sugrađani,

Informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima su od 1. januara dostupne „na klik“ građanima, privredi i državi preko Jedinstvenog informacionog sistem lokalne poreske administracije ( https://lpa.gov.rs ).

Centralizacijom podataka 145 lokalnih poreskih administracija, građanima i privredi omogućava da na portalu Jedinstvenog informacionog sistema LPA vide sve svoje poreske obaveze na teritoriji Republike Srbije, kao i da elektronskim putem podnesu prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu.

Pogodnost elektronskog podnošenja prijave za utvrđivanje poreza na imovinu će naročito značiti pravnim licima koji moraju svake godine da ponavljaju ovaj postupak. Od februara na portalu će biti dostupna i usluga elektronskog plaćanja poreza.

Poreski obveznik (fizičko ili pravno lice) na Portalu lokalne poreske administracije ima sledeće opcije:

Pregled i podnošenje poreskih prijava (PPI1 i PPI2)
Upit stanja – Pregled stanja na računima obveznika

Poreskim obveznicima (korisnicima ovog portala) ponuđena su dva načina autentifikacije (prijave) na portal LPA:

Elektronskim kvalifikovanim sertifikatom
Korisničkim imenom i lozinkom (zahtev za otvaranje korisničkog naloga možete preuzeti OVDE ili u prostorijama LPA, ali je obavezna lična predaja u prostorijama LPA Mali Zvornik radi otvaranja naloga i dobijanja korisničkog imena i lozinke)

Ukoliko se poreski obveznik autenifikovao kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ima pristup svim gore pomenutim opcijama. Može da pregleda i podnosi poreske prijave, da ih elektronski potpiše i ima uvid u upit stanja. Poreski obveznik autentifikovan samo korisničkim imenom i lozinkom ima pristup samo i jedino uvidu u Upit stanja, bez mogućnosti podnošenja poreske prijave elektronskim putem preko Portala LPA.

Na sajtu Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije LPA https://lpa.gov.rs dostupna je kontakt forma, gde svi građani, preduzetnici, pravna lica, ali i zaposleni u Lokalnim poreskim administracijama mogu da se obrate ukoliko imaju dodatna pitanja ili nedoumice.

Lokalna poreska administracija
Opštine Mali Zvornik