Na prvoj redovnoj sednici Skupštine opštine Mali Zvornik u novom sazivu, održanoj u ponedeljak, 21. septembra, odbornici su se izjasnili o 36 tačaka dnevnog reda.

Na zasedanju, kojim je predsedavao Radovan Tadić, predsednik Skupštine opštine, između ostalog, razmotren i usvojen predlog odluke o četvrtim izmenama i dopunama odluke o budžetu za tekuću godinu.

Rebalans budžeta obrazložio je predsednik opštine Zoran Jevtić, navodeći da su prihodi i primanja budžeta opštine Mali Zvornik za 2020. godinu i preneta neutrošena sredstva iz prethodnih godina ovom odlukom planirana u iznosu od 747.741.010,60 dinara i da su veći za 25.615.000,00 dinara u odnosu na prethodni plan.

Na uvećanje prihodne strane u budžetu u najvećoj meri uticao je namenski transfer za realizaciju projekta izgradnje Centra za razvoj inovacija u oblasti zaštite životne sredine.

Pomenuti transfer odobren je od strane Kabineta ministra bez portfelja u Vladi Republike Srbije zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj, u iznosu od 19.993.580,67 dinara.

Jevtić je naveo da je realizacijom ovog projekta predviđeno formiranje Centra u kojem će se nalaziti najsavremenija informatička oprema i gde će se realizovati različite obuke i programi, u svrhu podizanja preduzetničkog kapaciteta u opštini Mali Zvornik, kao i očuvanja i unapređenja zaštite životne sredine, zaštite od požara, poplava i drugih prirodnih nepogoda, ali i razvoja turističkih potencijala koji ima opština Mali Zvornik.

Preostalo uvećanje prihodne strane budžeta, u iznosu od 2.612.500,00, planirano je po osnovu Ugovora o saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije na realizaciji pomoći za dodelu sredstava za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica, kroz nabavku građevinskog materijala.

Obrazlažući ostale promene u lokalnom budžetu za 2020. godinu, nastale usled rebalansa, predsednik opštine Mali Zvornik rekao je, između ostalog, da su u tekućoj godini ostvarene i određene uštede u opštinskoj kasi, u iznosu od oko 7.000.000 dinara, zbog izostanka organizovanja letnjih sportsko – turističkih manifestacija i obeležavanja Dana opštine na uobičajen način, usled epidemije virusa Korona, te da će pomenuta sredstva biti usmerena za finansiranje drugih neophodnih potreba.

Prema njegovim rečima, iz istih razloga ove godine izostala su i davanja udruženjima građana i verskim organizacijama, kroz sufinansiranje programa i projekta od javnog interesa, ali da je do kraja 2020. godine predviđena dodela određenih manjih iznosa organizacijama civilnog društva i verskim organizacijama, za sufinansiranje redovnih troškova, u želji lokalne samouprave da im pomogne da lakše preprode tekuđu godinu i ograničenja nastala usled epidemije i pandemije virusa Korona.

Jevtić je najavio da će za oko deset dana biti raspisan konkurs za izbor najpovoljnijeg ponuđača za asfaltiranje 82 kilometra lokalnih puteva na području opštine, te da će uređenje putne mreže biti vršeno u okviru projekta javno – privatnog partnerstva, koji podrazumeva izgradnju puteva u naredne dve godine i održavanje pute mreže u narednih 12 godina od strane ponuđača sa kojim bude sklopljen ugovor o javno – privatnom partnerstvu u ovoj oblasti.

Govoreći o aktuelnim projektima na planu unapređenja turističke ponude, on je naveo da je oživaljavanje banjskog turizma u opštini jedan od prioriteta u radu opštinskog rukovodstva i da će u narednom periodu energično i snažnije nego do sada biti nastavljene aktivnosti na planskom uređenju Radaljske Banje, budući da, kako je naveo, ima sve više zainteresovanih inostranih investitora za ulaganja u ovoj oblasti i da je namera opštine da ona u što skorijoj budućnosti zvanično dobije staus banje.

Na sednici lokalnog parlamenta predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, osvrnuo se i na aktuelne pripreme za otvaranje fabrike tekstila, rekavši da su u međuvremenu stigla još dva kamiona sa neophodnom mašinama i da predstoji instaliranje opreme, napominjući da je aktuelna pandemija virusa Korona znatno usporila aktivnosti investitora, te da očekuje da bi pogon mogao da počne sa radom za mesec ili dva.

Jevtić je rekao da su pri kraju i radovi na izgradnji fudbalskog igrališta koje opština uređuje u mesnoj zajednici Velika Reka, te da je nedavno obišao gradilište i uverio se da se ovaj posao odvija po planu.

Na prvom redovnom zasedanju Skupštine opštine Mali Zvornik predsedniku opštine Jevtiću, kao i njegovom zameniku, Milošu Radojčiću, konstatovan je prestanak odborničkih mandata, usled preuzimanja funkcija koje obavljaju.

Na njihovo mesto u lokalnom parlamentu, na predlog Mandatno-imunitetne komisije, sa izborne liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje”, za odbornike su izabrani Lidija Stojanović i Vladan Jovanović.

Skupština opštine, posebnim rešenjem, konstatovala je da je preminulom članu Opštinskog veća Mladenu Saviću iz Velike Reke prestao mandat.

Na zasedanju lokalnog parlamenta u ponedeljak, 21. septembra, odbornici su, između ostalog, doneli odluku o formiranju Turističe organizacije opštine Mali Zvornik, te usvojili Izveštaj o radu Opštinske uprave opštine Mali Zvornik za 2019. godinu, Predlog izmene kadrovskog plana u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu i Internoj reviziji opštine Mali Zvornik za 2020. godinu, zatim Izveštaj o radu Centra za socijalni rad „Mali Zvornik” za prošlu godinu, Izveštaj Centra za socijalni rad o pravima iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta opštine za 2019. godinu, Program rada Centra za socijalni rad „Mali Zvornik“ za tekuću godinu, izveštaje o poslovanju i izmene programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Drina“ u tekućoj godini i posebnog programa ovog preduzeća za korišćenje sredstava i subvencija iz budžeta opštine, kao i Izveštaj o radu opštinskog Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik za proteklu godinu i godišnji Plan rada Štaba za 2020. godinu.

Usvojen je i Predlog Odluke o neangažovanju revizora za eksternu reviziju završnog računa budžeta opštine Mali Zvornik za 2019. godinu, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima, Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena opštine Mali Zvornik, Odluka o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za obavljanje delatnosti javnog prevoza putnika na teritoriji opštine Mali Zvornik, Odluka o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka javno privatnog parnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja na teritoriji opštine Mali Zvornik.

Doneta je Odluka o izmeni Poslovnika Skupštine opštine Mali Zvornik i usvojen Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Drina” Mali Zvornik, kao i predlozi rešenja o imenovanju Komisije za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Drina” Mali Zvornik, predsednika i članova Saveta za bezbednost opštine Mali Zvornik, te Komisije za izradu godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

Na prvoj sednici Skupštine opštine Mali Zvornik u novom sazivu, pored svega navedenog, formirani su upravni i nadzorni odbori Centra za socijalni rad i Biblioteke „17. septembar“ i imenovan novi predsednik i član opštinske Komisije za planove.

Ljiljana Ristanović