Mali Zvornik, 17.04.2019. godine

Članovi projektnog tima ispred partnerskih opština Vladimirci i Mali Zvornik, 15. aprila 2019. godine posetili su opštinsku upravu Bogatić sa ciljem postizanja dogovora oko sprovođenja narednih aktivnosti na projektu „Efikasno upravljanje javnom imovinom-korak ka bržem razvoju naših lokalnih samouprava“ koji finansira Evropska unija. Opština Bogatić je koordinator ovog projekta koji se realizuje u okviru Programa Exchange 5 koji sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme Programa Exchange 5 je Ministarstvo finansija, odnosno CFCU.

Dosadašnja dobra komunikacija i saradnja između partnerskih opština rezultirala je uspešnim sprovođenjem aktivnosti tokom pripremne faze projekta koje su uključivale potpisivanje Memoranduma o saradnji između partnera, izradu promotivnih materijala, pripremu lokalnih akata koje se odnose na upravljanje imovinom i raspisivanje tendera za nabavku računarske opreme koja će biti korišćena tokom popisa opštinske imovine, tako da je predmet sastanka bio dogovor oko daljih koraka koji su planirani u naredna dva meseca realizacije projekta. U narednom periodu partnerske opštine očekuje održavanje uvodne pres konferencije čiji će domaćin biti opština Bogatić tokom koje će široj javnosti biti predstavljen projekat, zatim usvajanje lokalnih propisa iz oblasti upravljanja imovinom, kao i raspisivanje javnog poziva za angažovanje popisivača koji će raditi na prikupljanju i proveri podataka o imovini. Tokom juna meseca je planirano sprovođenje prve obuke o sprovođenju popisa i korišćenju baze podataka o objektima u javnoj svojini opština.

Sastanak je ujedno bio i priprema za prvu monitoring posetu na projektu koja je održana istog dana, a tokom koje je ekspert za monitoring iz Stalne konferencije gradova i opština razgovarao sa svim članovima projektnog tima na temu postignutih rezultata i dinamike sprovođenja aktivnosti u narednom periodu.

{gallery}/2019/2019-04-17_exchange_5{/gallery}

Sve vesti sa projekta>>>