Mali Zvornik, 23.04.2020. godine

Na osnovu Odluke o dopuni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću: „Službeni glasnik RS“, broj 59/2020-3, kojom je izmenjen član 4a. Odluke, mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 28 dana (izolacija u kućnim uslovima) ili druga mera zdravstvenog nadzora utvrđena aktom ministra nadležnog za poslove zdravlja u skladu sa epidemiološkom situacijom, odnosno u cilju procene epidemiološkog rizika je stavljena van snage za sledeće kategorije stanovništva:

– za domaće državljane i strane državljane koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji susedne države, a koji su dužni da prelazak državne granice prijave Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

– za domaće državljane koji su zaposleni na teritoriji susedne države, kao i za strane državljane zaposlene na teritoriji Republike Srbije sa regulisanom radnom dozvolomLica iz ove kategorije dužna su da prelazak državne granice prijave Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

U skladu sa donetom Odlukom očekuje se i postizanje dogovora na državnom nivou sa susednim državama i definisanje procedura izdavanja dozvola za prelazak državne granice navedenim kategorijama stanovništva.

Na osnovu ove Odluke i postignutog dogovora sa Mađarskom od danas su otvorena tri granična prelaza između Srbije i Mađarske.