Na osnovu člana 64. tačke 8. Statuta opštine Mali Zvornik („Sl.list opštine Mali Zvornik“ br. 10/08, 13/08, 2/09, 2/12 i 9/13), člana 10. Odluke o priznanjima i nagradama opštine Mali Zvornik  („Sl.list opštine Mali Zvornik“ br. 05/09), a na predlog Komisije za izbor, imenovanja i društvena priznanja, predsednik opštine Mali Zvornik, dana 10.09.2014. godine, doneo je 

 

ODLUKA O DODELJIVANJU JAVNIH PRIZNANJA OPŠTINE MALI ZVORNIK

 

Član 1.

         Ovom Odlukom dodeljuju se 3 (tri) Povelje opštine Mali Zvornik i 5 (pet) Plaketa opštine Mali Zvornik, povodom Dana opštine Mali Zvornik, kao poseban oblik društvene zahvalnosti za postignute rezultate i značajna ostvarenja u nauci, proizvodnji, prosveti, zdrtavstvenoj zaštiti, sportu i drugim oblastima društvenog života od interesa za opštinu Mali Zvornik.

 

Član 2.

DOBITNICI POVELJA SU: 

1. BRATISLAV GAŠIĆ, ministar odbrane u Vladi Republike Srbije 

2. NEBOJŠA SPASENOVIĆ, zaposleni u AD ”Ravnaja” Mali Zvornik, član Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik

3. PREDRAG SPASOJEVIĆ, prof. razredne nastave iz Amajića

 

DOBITNICI PLAKETA SU: 

1.  MILOMIR SAMARDŽIĆ, rukovalac građevinskim mašinama iz Velike Reke 

2. SLAVKO PRODANOVIĆ, potpukovnik Vojske Republike Srbije iz Kraljeva 

3. POLICIJSKA STANICA MALI ZVORNIK 

4. JOVAN LAZIĆ, dipl. inž. mašinstva iz Malog Zvornika 

5. STANOJKA IGNJATOVIĆ, glavna sestra u Domu zdravlja Mali Zvornik

 

Član 3

         Dobitnicima iz člana 2. ove Odluke javna priznanja se dodeljuju na svečanoj sednici Skupštine opštine Mali Zvornik.

         Pored priznanja, dobitnicima se dodeljuju i novčane nagrade, i to: za dobitnike Povelje opštine novčana nagrada od 20.000,00 dinara, a za dobitnike Plakete opštine novčana nagrada od 10.000,00 dinara.

Član 4.

         U tekstu Povelje i Plakete opštine stajaće sledeći tekst: „ U znak javnog i posebnog društvenog priznanja za postignute rezultate u radu i stvaralaštvu i za ostvarena dostignuća od izuzetnog značaja za brži, uspešniji i humaniji razvoj opštine Mali Zvornik“.

 

Član 5.

         Ova Odluka objaviće se u Službenom listu opštine Mali Zvornik.

 

Broj: 06- 1395                                           Predsednik opštine

Dana: 10.09.2014. godine                              Dragan Bogićević

 

Odluka o dodeljivanju javnih priznanja opštine Mali Zvornik >>>