Mali Zvornik, 30.05.2019. godine

U skladu sa članom 11. stav 9. Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa iz budžeta opštine Mali Zvornik, Predsednik opštine Mali Zvornik, uz saglasnost Opštinskog veća, na sednici održanoj 27.05.2019. godine, objavljuje

ODLUKU

O izboru programa/projekata koji se finansiraju iz budžeta opštine
Mali Zvornik i visini sredstava po odobrenom programu/projektu

Odluka o izboru programa>>>

Obaveštavamo zastupnike udruženja kojima su odobrena manja sredstva od traženih da dostave obrasce sa revidirane budžetom i narativom, zajedno sa sredstvima obezbeđenja predviđenim Pravilnikom. Takođe pozivamo ovlašćena lica udruženja koja nisu dostavila Izjavu (Prilog 2) prilikom prijave na Konkurs, da to dostave pre zaključenja ugovora.

Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije Opština Mali Zvornik će zaključiti pojedinačne Ugovore o realizaciji programa/projekata sa Udruženjima.

Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa>>>