Mali Zvornik, 15.06.2020. godine

Na osnovu člana 69. Statuta opštine Mali Zvornik („Sl. list opštine Mali Zvornik“, broj : 21/18), nakon završenog Javnog poziva za podnošenje prijava za dodelu sedišta za bebe/decu za putnička vozila broj 06-867 od 20.05.2020. godine, Opštinsko veće opštine Mali Zvornik na sednici održanoj  dana 15.06.2020. godine, donelo je 

O D L U K U

O DODELI DEČIJIH SEDIŠTA ZA PUTNIČKA VOZILA

Odluka>>>