Mali Zvornik, 15.06.2020. godine

Saglasno članu 11. stav 2. Pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Zvornik za kupovinu kuća sa okućnicom na selu ( “ Službeni list  opštine Mali Zvornik” br. 04/19) i raspisanim  Javnim pozivom  za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Zvornik za kupovinu kuća sa okućnicom na selu, br. 06-518/1 od 06.03.2020. godine, Opštinsko veće Opštine Mali Zvornik, na sednici održanoj dana 15.juna 2020. godine, donosi                                                                 

ODLUKU

O DODELI BESPOVRATNIH   SREDSTAVA BRAČNIM/VANBRAČNIM PAROVIMA SA PREBIVALIŠTEM  NA  TERITORIJI OPŠTINE MALI ZVORNIK ZA KUPOVINU KUĆA SA OKUĆNICOM NA SELU U 2020. GODINI

I

UTVRĐUJE SE Odluka o dodeli bespovratnih sredstava bračnim/vanbračnim parovima sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Zvornik za kupovinu kuća sa okućnicom na selu po raspisanom Javnom pozivu za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Zvornik za kupovinu kuća sa okućnicom na selu, br. 06-518/1 od 06.03.2020. godine, u jednokratnom iznosu od 1.000.000,00 (jedanmiliondinara) sledećem vanbračnom paru:

–          Simović Urošu iz Malog Zvornika i Čorbić Lejli iz Malog Zvornika…………..ukupan broj bodova: 65

II

Učesnici Javnog poziva mogu u roku od 4 (četiri) dana, od dana objave Odluke o dodeli sredstava  da izvrše uvid u sopstvenu  dokumentaciju koju su podneli na  Konkurs i to isključivo na osnovu pisanog zahteva upućenog Komisiji putem pošte ili elektronske pošte ( mejlom ). Nakon isteka navedenog roka uvid nije dozvoljen. 

III 

            U roku od od 15 ( petnaest) dana od dana donošenja Odluke o dodeli sredstava, Korisnici sredstava zaključuju ugovor sa opštinom Mali Zvornik i ugovor sa prodavcem nepokretnosti sledećim redosledom: opština Mali Zvornik i korisnici, zatim korisnici i prodavac/prodavci.                                                                     

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u Službenom listu opštine Mali Zvornik.

Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na oglasnoj tabli i na sajtu opštine Mali Zvornik.

PREDSEDNIK OPŠTINE

Zoran Jevtić,dipl.inž.rud