Na osnovu predloga Odluke o odabiru programa/projekta i iznosu sredstava koja se iz budžeta opštine Mali Zvornik dodeljuju za finansiranje tradicionalnih crkava i verskih zajednica iz budžeta opštine Mali Zvornik u 2016. godini Komisije za sprovođenje konkursa za finansiranje redovne aktivnosti i programa udruženja od javnog interesa i konkursa za raspodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Mali Zvornik, a saglasno članu 10. Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Mali Zvornik („Službeni list opštine Mali Zvornik“ br. 2/16) i Odluke o budžetu Opštine Mali Zvornik za 2016. godinu („Službeni list opštine Mali Zvornik“  br. 12/15 i 5/16), predsednik opštine Mali Zvornik donosi 

ODLUKU

o odabiru programa/projekta i iznosu sredstava koja se iz budžeta
opštine Mali Zvornik dodeljuju za finansiranje tradicionalnih crkava
 i verskih zajednica iz budžeta opštine Mali Zvornik u 2016. godini

 

 I

Utvrđuje se predlog Odluke o odabiru programa/projekta i iznosu sredstava koja se dodeljuju za finansiranje tradicionalnih crkava i verskih zajednica iz budžeta opštine Mali Zvornik u 2016. godini, po sprovedenom javnom pozivu/konkursu broj: 06-1161 koji je Komisija opštine Mali Zvornik raspisala 17.06.2016. godine.   

 

Po sprovedenom Konkursu, sredstva se dodeljuju sledećim tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama: 

1. Program/ projekat Investiciono i tekuće održavanje, podnet od Islamske zajednice Srbije, Mali Zvornik – iznos odobrenih sredstava 200.000,00 dinara. 

2. Program/ projekat Sala za narod, podnet od Srpske pravoslavne crkvene opštine Donja Trešnjica – iznos odobrenih sredstava 200.000,00 dinara. 

3. Program/ projekat Dogradnja crkvenog objekta, podnet od Srpske pravoslavne crkvene opštine Donja Borina – iznos odobrenih sredstava 200.000,00 dinara. 

4. Program/projekat Sanacija krova, podnet od Srpske pravoslavne crkvene opštine Radalj – iznos odobrenih sredstava 200.000,00 dinara. 

5. Program/ projekat Rekonstrukcija crkvenih objekata, podnet od Srpske pravoslavne crkvene opštine Mali Zvornik – iznos odobrenih sredstava 200.000,00 dinara.

Ukupan iznos sredstava odobrenih na Konkursu jeste 1.000.000,00 dinara.  

II 

Predsednik opštine Mali Zvornik i ovlašćeno lice podnosioca prijave na Konkurs zaključuju Ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši dodela sredstava. 

III 

            Podnosilac prijave koji nije zadovoljan Odlukom o odabiru programa/projekta i iznosu sredstava koja se iz budžeta opštine Mali Zvornik dodeljuju za finansiranje tradicionalnih crkava i verskih zajednica iz budžeta opštine Mali Zvornik u 2016. godini, ima pravo žalbe Opštinskom veću opštine Mali Zvornik u roku od 8 dana od dana dostavljanja odluke.

  

11.07.2016. godine                             Predsednik Opštine
Mali Zvornik                                         Zoran Jevtić, s.r

Odluka o dodeli sredstava